If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chuyển đổi từ tỉ số phần trăm sang phân số

Vấn đề

Vào một tháng nắng gắt hơn bình thường, pin mặt trời của Nam đã tạo ra 110% năng lượng so với dự kiến.
Lượng năng lượng mà pin mặt trời của Nam đã sản xuất ra trong tháng đó bằng bao nhiêu phần lượng năng lượng dự kiến? (Viết dưới dạng phân số tối giản)
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?