If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập cách chuyển đổi tỉ số phần trăm thành phân số

Ôn tập viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số và phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.  Sau đó, hãy thử giải một số bài toán thực hành.

Quy đổi phần trăm thành phân số

Phần trăm (%) là 'phần một trăm', nên ta có thể thay dấu % với "phần một trăm."
Ví dụ
Hãy viết 15% dưới dạng phân số.
15%=15 phần một trăm=15100
Muốn tìm hiểu thêm về viết phần trăm dưới dạng phân số? Nhấn vào video này.

Luyện tập

Bài 1A
Viết 65% dưới dạng phân số tối giản.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4

Muốn làm thêm nhiều dạng bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Viết phân số dưới dạng phần trăm

Phần trăm có nghĩa là "phần một trăm." Do đó, ta cần viết một phân số bằng phân số đã cho với 100 ở mẫu.
Ví dụ
Hãy viết 45 dưới dạng phần trăm.
Ta cần chuyển 45 thành phân số với mẫu là 100. Để làm điều này, ta cần biết 5 nhân với bao nhiêu bằng 100:
5×20=100
Bây giờ chúng ta chuyển 45 thành phần trăm:
45=4×205×20=80100
80100=80 phần một trăm=80%

Luyện tập

Bài 2A
Chuyển phân số 110 thành phần trăm.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
%

Muốn làm thêm nhiều dạng bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.