If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các phương pháp nhân số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân

Dùng hàng giá trị và hỗn số bằng nhau để nhân số thập phân.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 3,1 x 2,4 tại đây kem tạm dừng kỳ đều lại và thứ tự làm giúp xem nhé là một gợi ý nho nhỏ cho chúng ta là đúng cái bài này các em có thể thử phong cách 3,1 và 2,4 ra thành các phân số thập phân ạ Bây giờ chúng mình cũng làm nào có đây 3,1 chúng ta có thể phân tích ra đặc tháng và 10 mốt phần 10 giá hai phẩy tử đây chúng ta có thể phân tích ra đập tháng 24/10 như vậy phép tính 3,1 x 2,4 bây giờ đã trở thành phép nhân phân số quen thuộc lá 31/10 nhân với 24/10 từ đây chúng mình nhân như bình thường thôi chả có 31/10 nhìn 24/10 sẽ bằng 31 x24 chống tả thứ nhất trong nhảy nhí ta có 31 nhân với 24 = 4 x 1 = 4 4 x 3 = 12 X1 = 2 2x = 6 cộng hai số này lại với nhau chúng ta được hạnh 4 xuống hai Hai cộng hai bằng bốn một + 6 = 7 nhiều vậy 31x 24 sẽ cho chúng ta kết quả là 744 tiếp đến mẫu số của chúng ta là 10 ngày đến 10 ngày bóng 100 Ừ như vậy phép tính 31/10 nhìn 24/10 sẽ cho chúng ta kết quả là 700 44/100 ngày cũng chính là bóng 7,44 thêm nhìn này trong cách tính này ở hai thửa số chúng ta có tất cả hai chữ số nằm ở phần thập phân trong khi đó ở tích xuống tả không có đúng 2 chữ số là một phần thập phân Đây có phải là một sự trùng hợp không nhỉ câu trả lời sẽ được bật mí vào các video sau nhé