If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân số thập phân (không dùng cách đặt tính)

Bắt đầu với các bài tập đơn giản như 0,9 x 0,2 và dần dần làm các bài phức tạp hơn như 3,4 x 6,1.
Trong bài học này, bạn sẽ học cách nhân các số thập phân bằng cách thử làm một vài bài tập trước khi được hướng dẫn cách giải.
Các bài tập sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao. Song song với đó sẽ có những ví dụ và các câu giải thích trong trường hợp bạn không biết nên giải như thế nào. Nếu bạn cảm thấy khó hiểu, hãy xem đây là một cơ hội để học hỏi nhé!
Hãy bắt đầu bằng phép nhân hai số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân.

Bài số 1:

Bài 1a
 • Hiện tại
0, comma, 1, times, 0, comma, 5, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tuyệt vời! Hãy chuyển đến phép nhân các số tự nhiên với số thập phân có 1 hoặc 2 chữ số ở phần thập phân.

Bài số 2:

Bài 2a
 • Hiện tại
0, comma, 8, times, 7, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm! Chúng ta sẽ kết thúc với một số bài toán khó hơn nhé.

Bài số 3:

Bài 3a
 • Hiện tại
0, comma, 4, times, 0, comma, 62, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.