If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:42

Thuyết minh video

Em hãy cùng mình viết số 2,75 dưới dạng phân số nhé Ừ nếu các bạn Luyện tập biến đổi các số này nhiều lần thì các bạn sẽ thấy rất dễ để làm được điều đó Tuy nhiên trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách chế biến đổi các số này về phân số nhé người sẽ viết số 2 Xuống đây và số 2 lần biểu diễn cho hay đơn vị mình chưa biết nó ở đây và sau đó mình sẽ viết số 7 bột màu khác nhé vì chúng mình có số 7 ở ngay phía bên phải của dấu phẩy Anh và số 7 đó ở vị trí chúng mình gọi là phần mới và số 7 này biểu diễn cho 7/10 và cuối cùng chúng mình có số 5 ở phần trăm vậy nó sẽ biểu diễn cho 5/100 5/100 ạ Bây giờ nếu mình muốn biểu diễn tổng này dưới dạng một phân số hay chính xác hơn là một hỗn số mình về tính tổng hai phân số ở đây và để cộng hai phân số với nhau Bạn phải tính Mẫu số chung của hai phân số này và để tìm Mẫu số chung của chúng và chỉ cần nghĩ xe số nhỏ nhất chia cho 10 100 là bao nhiêu rồi đó chính là 100 100 chia cho 10 100 vậy Hãy biến đổi phân số 7/11 mẫu số là 100 nhé chúng mình có thể làm được điều đó bằng cách nhân cả tử và mẫu giấy mời và khi nhân với 10 chúng mình sẽ thêm một số không phản ứng sau Vậy mẫu của nó sẽ phải 100 và bây giờ là phải nhân tử đấy Ở 17 những với 16 bằng 70 vợ chồng mới có 70 phần trăm bảy mươi phần trăm tương đương 17/10 giờ chúng mình có thể cộng chúng lại 70 cũng năm bằng bao nhiêu nhỉ 70 + 5 = 75 số và mẫu số của chúng là 100 Loại Chúng mình sẽ viết lại thấy hay 75/100 và chúng mình sẽ gọi hỗn số này là hay và 75 phần trăm ạ Bây giờ chúng mình vẫn chưa có một phân số tối giản bởi vì 75 là một trong từng chia cho một số nào đó Anh và đó chính là số 25 và đó chính là số lớn nhất mà cả hai số lẻ cùng chia hết a3x 25 x = 75 và 4 x 25 = 100 và giờ chúng mình chia hai số này cho 25 quả như vừa nãy đã nói 75/25 được 3 và 100 chia cho 25 độ 4 ạ và chúng mình được phố xong mới từ 2 3/4 Hỏi chúng mình đọc là 2 và 3/4 A và sau nhiều nước đến rồi cũng như thấy rất nhiều số ở đây bạn sẽ nói 2,75 sẽ giống như hai là 75 phần trăm cả cũng giống như file và 3/4 à