If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:17

Thuyết minh video

đi tè và yêu cầu chúng mình viết số 7/8 thành số thập phân để làm được bài này trước tiên chúng mình phải hiểu được 7/8 chính được một cách viết khác của 7 chia 8 bây giờ chúng mình sẽ thử chiên nhé ta đặt phép tính 7 chia cho Tám 70 chia được 68 nên chúng ta sẽ là chữ số 0 ở đây kèm theo dấu phẩy đằng sau là số bị chia 7 này của chúng ta hoàn toàn có thể biết được thánh 7,000 như vậy Ở đây chúng ta sẽ có không nhân 8 tầng 07 - không bóng 7 hạ một chữ số 0 xuống chúng ta được số 70 70 chia 8 bằng 88 x 8 = 64 70 - 64 chúng ta được không không sửa được cho bốn nên chúng ta sẽ quay 10 cửa hàng số ít nhất 10 - 4 = A6 - 6 là hết tại đây hai chữ số không xuống chúng ta sẽ được số 60 60 chia số tám xuống ta sẽ tập 7 7856 60 - 56 chúng mình sẽ được không không sửa được cho Sáu nên số mạch sơ vay 10 được hàng chục nhé 10 - 6 = 45 - 5 là hết hai chữ số 0 cuối cùng này xuống chúng ta được số 40 40 chia 8 = 55 x8000 40 40 - 40 bóng không như vậy phép tính 7/8 hay là số 7/8 khi viết thành số thập phân sẽ cho chúng ta số 0,8 75a