If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết số thập phân (có hàng phần nghìn)

Học cách viết 20 000,507 bằng chữ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ạ Bây giờ mình có một con số thập phân và chúng ta hãy tìm xem Làm thế nào để đọc được số này nhé đầu tiên chúng ta có phần nguyên chính là 20.000 khâu tiếp theo ở hàng phần mười chúng ta có số 5 vì vậy chúng ta có thể ghi nó là 5 phần 10 ở hàng phần trăm chúng ta có số không nên chúng ta sẽ viết là không phần 100 và cuối cùng ở hàng phần Nhìn chúng ta có số 7 Vì vậy chúng ta sẽ viết là 7 phần 1000 đây là 20.000 đây là 5/10 và cuối cùng là 7,1 nhìn anh ở đây chúng ta có 5/10 giờ chúng ta sẽ biến tần số này ở dạng phần nhìn nhé cách làm chính là nhân cả tử số và mẫu số cho 100 chúng ta sẽ có 500 phần 1000 và 7/1000 hai số này cộng lại sẽ được 507/1 nhìn vì vậy chúng ta chỉ cần đọc nó là 20.000 phẩy 507 để mình biết nó ra chúng ta sẽ đọc là 20.000 phẩy 507i