If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chuyển số thập phân từ dạng khai triển sang dạng chuẩn

Viết số thập phân phức tạp thành dạng chuẩn. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh chứng minh cần biểu diễn biểu thức này thành một số thập phân ở đây mình có bốn nhân một nghìn cộng 3 nhân 10 + 67x 1/1000 và xuất trình thẻ biểu thuốc này thì mình sẽ nghĩ vào không biết là mình nên thực hiện các phép nhân trước hay là bệnh lý thực hiện các phép cộng trước chúng mình cùng nhớ lại về hình thức thực hiện phép tính nhất khi chứng minh vừa có phép nhân và vừa có phép cộng riêng cùng một dòng như thế này thì chúng mình sẽ phải thực hiện các phép nhân trước rồi sau đó chúng mình sẽ thực hiện các phép cộng sau nghĩa là chúng mình sẽ thực hiện Lấy vốn nhưng phải 1.000 trước lấy ba nhân với 10 trước và lấy 67x với 1/1000 trước sau đó thì chúng mình sẽ cộng 3 kết quả này lại với nhau và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện với nhau nhé bốn nhân 1000 thì chúng mình sẽ có bằng 34 nghìn ba X10 có bằng 30 và 67x 1/1000 chứng minh sẽ có bằng 67/1 nhìn và bây giờ chứng minh sẽ cộng 3 kết quả này lại với nhau anh chứng minh lưu ý là 67/1 nhìn chỉ có một thức khác để phân tích chứng minh có thể viết 67/1 nhìn Thành 60/1000 khi cộng với 7/1000 ạ và chúng mình lưu ý là 60/1000 thì cũng chính là bằng 6/100 vậy nên là số này sẽ có bốn nghìn cộng với 30 + 16/100 cộng với 7/1000 Và bây giờ chúng ta có thể viết lại số thập phân này nó có 4.000 nghĩa là mình sẽ đặt số 4 ở hàng nghìn ở đây mình không thấy một số nào ở hàng trăm cả Vậy nên mình sẽ đạt số 0 ở hàng xem sau đó mình có 30 nghĩa là mình sẽ đặt số 3 cửa hàng chục và tiếp tới mình lại không thấy một số nào ở hàng đơn vị cả Vậy nên mình đặt số 0 của hàng đơn vị và sau hàng đơn vị chúng mình sẽ đặt dấu phẩy bây giờ mình sẽ tiếp tục với phần thập phân của số này nhé ở phần thập phân thì mình lại không thấy một số nào ở hàng phần mười vậy nên mình sẽ đã số 0 ở hàng A và sau đó thì mình có 6/100 6/100 thì sẽ từ với số 6 ở hàng phần trăm mình sẽ biết số 6 ở hàng phần trăm Và cuối cùng thì mình có 7/1000 tương ứng với số 7 nằm ở hàng phần nhìn vậy thì mình sẽ viết số 7 ở đây pha số này mình sẽ đọc là 4030 phẩy không 67 nghĩa là mình có bốn ở Hàn nhìn không ở hàng trăm ba ở hàng chục không ở hàng đơn vị không ở hàng phần 16 cửa hàng phần trăm và 7 cửa hàng vật nhìn tương ứng với bốn nghìn cộng với 30 cộng với 6/100 cộng với 7/1000