If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phân tích số thập phân

Học cách phân tích số 905,074. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em về bài thơ chúng mình số 905 phẩy 074 và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay đó chính là thì kiểm xe mỗi chữ số này đang biểu diễn giá trị gì bây giờ chúng mình sẽ thử phân tích số này ra theo giá trị của mỗi hàng của nó nhé đầu tiên chúng ta có chữ số 9 chữ số 9 này đang đứng hàng trăm của phần nguyên chính như vậy Tao có thể kết luận được giống chữ số 9 này đang biểu diễn cho 900 hay nói cách khác là nó đang biểu diễn cho 9 nhân với 100 tiếp đến chúng ta có chữ số 0 ở hàng chục nhưng mà không chụp thì vẫn là không thôi tức là chữ số 0 này Ở đây chẳng mang lại thêm giá trị nào cho số này cả chính vì vậy chúng ta không cần phải biết nó xuống dưới đây nhé Sau đó chúng ta có chữ số 5 chữ số 5 Này đang đứng ở hàng đơn vị chính vì vậy chữ số 5 mày đang biểu diễn cho 5 đơn vị hay nói cách khác là nó đang biểu diễn cho năm nhân thấy 1 vì vậy là chúng mình đã xử lý xong thần Nguyên rồi ta đã phân tích 905g thành chiến trăm cộng với năm hoặc 9 nhân với 100 + phẩy năm x1pro chúng mình sẽ chuyển qua xử lý phần thập phân nhé chữ số đầu tiên ở hàng thập phân của chúng ta là chữ số 0 vào chữ số không phải đang ở hàng phần mười tuy nhân cũng giống như chữ số 0 thứ nhất chữ số 0 Thứ hai này cũng không mang lại giá trị nào cả chính như vậy chúng mình sẽ không biết dùng cái này nhé bếp đến chúng ta có chữ số 7 gì chữ số 7 này đang đứng hàng cần chăm nên tao có thể kết luận được dáng chữ số 7 này đang biểu diễn cho 7/100 hay nói cách khác là đang biểu diễn cho 7 ngân với 1/100 A và cuối cùng chúng ta có chữ số 4 bởi vì chữ số 4 này đang đứng hàng tầm nhìn nên cao có thể kết luận được giống nó đang biểu diễn cho 4/1000 hay cũng chính là bốn nhân với 1/1000 các em nghỉ ở đây chữ số 9 của chúng ta nằm ở hàng trăm nên sống tao biết nó là chị ngân đến 100 Sau đó chúng ta có chữ số 0 ở hàng chục và mặc dù chúng ta không biết nó vào đây ở đây chúng ta vẫn không hiểu là chúng mình đang lấy không nhân với 10 Sau đó chúng ta tối hẳn đơn vị bởi vì chữ số 5 đang ở hàng đơn vị nên chúng ta ngày nóng nhân với một Sau đó chúng ta có chữ số 0 ở hàng tuần mồi và tương tự như chữ số 0 thứ nhất Mặc dù chúng ta không biết nó ở đây nhưng mà chúng ta vẫn phải hiểu chữ số 0 ở đây thực chất Đang biểu diễn cho không nhân với một phần 10 ạ sau đó ta có chữ số 7 hàng xóm chăm nên ta lấy nó nhân với 1/100 và cuối cùng là có chữ số 4 hàng trăm nghìn nên tao lấy nó nhân với 1/1000 từ đó ta có thể thuốc là cặp rắn mỗi đơn vị ở hàng đứng trước gấp 10 lần đơn vị của Hằng đứng sau hay ngược lại mỗi đơn vị của hãng đứng sau sẽ bằng 1/12 0,1 đơn vị của hàng đứng trước à