If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đọc số thập phân

Bạn An viết 0,14 và 40,03 bằng chữ, sau đó viết 24 phần trăm dưới dạng số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chị khen màn hình của chúng ta là hai số này hay số này chúng mình sẽ phải đọc như thế nào nhỉ Bây giờ chúng mình cùng điểm lại cắt đọc số thập phân nhé muốn đọc hãy viết một số thập phân chúng ta sẽ đọc lần lượt từ hàng cao tới hẳn thấp đầu tiên chúng ta đọc phần nguyên Sau đó chúng ta đóng dấu phẩy và cuối cùng chúng mình đọc đến phần thập phân áp dụng cách đọc trên hai số này chúng mình sẽ đọc lần lượt lá 0,17 và 8,36 chúng mình cũng rất ra nhé với số 0,17 chúng mình sẽ viết thành lời lắm không A phẩy U17 và với số 8,36 chúng mình sẽ kết lại được lắm 38 the face a36 em như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài này rồi bây giờ chúng mình sẽ thử là một ví dụ hợp lại nhé Anh ở ví dụ Thứ hai này là sử Bây giờ chúng mình sẽ viết thành số giữa kiện dưới đây thì chúng ta phải làm như thế nào nhỉ trên màn hình Chúng ta có 40 đơn vị và bà phần trăm Bây giờ chúng mình thử nhớ lại về các hàng của số thập phân nhé đối với bài này uống cà sẽ bắt đầu với hàng chục rồi cái hẳn đơn vị rồi đến dấu phẩy rồi đến hàng phần mười phá đến rằng chẳng Chăm ở đây chúng ta đang có 40 đơn vị 40 đơn vị cũng chính bằng bốn chục và không đơn vị như vậy chúng mình sẽ viết bốn có hàng chục giá không cô Hằng đường vị sau đó chúng mình đặt đến dấu phẩy vào cuối cùng để giờ chúng mình sẽ xử lý 3 phần trăm ở đây nhé Hai sau dấu phẩy 4 là chúng ta sẽ có hành phần mười nhưng mà ở đây đề bài không cho chúng ta giá trị phần mười nó cả như vậy chúng ta sẽ nhìn không vào đây nhé nhà hàng phần mười chúng ta có hành phần trăm vào đề bài đã cho chúng ta phần trăm rồi nếu vậy chúng ta sẽ điền chữ số 3 ở đây vào hàng phần trăm vậy 40 đơn vị và ba phần trăm chúng ta sẽ biết được thành số 40,0 ba cân nhé Bây giờ chúng mình làm tiếp cho một ví dụ nữa nào đi bày cho chúng ta là 24 phần trăm ở đây chúng mình nhìn nhé chúng ta không hề có phần nguyên nào cả chính vì vậy ở phần nguyên chúng ta sẽ điền số 0 và sau đó chúng ta sẽ đặt luôn và dấu phẩy nhé ạ Bây giờ chúng mình sẽ xử lý đến 24 phần trăm này 24 phần trăm này thì viết thành số chúng ta sẽ được 24 phấn 124/1 trăm chúng ta sẽ phân tích ra được tháng 20 phần 100 cộng với 4 phần 100 Ừ từ đây rút gọn hai mươi phần trăm đi chúng ta sẽ được hai phần mười và cộng với 4/100 anh ở đây chúng mình nghỉ nhé sau dấu phẩy là chúng ta có hành phần muối ở đây chúng ta có 2/10 nên chúng mình sẽ đặt chữ số 2 Đấy nhé sau hẳn phần nuôi chúng ta đến hàng phần trăm cô đây chúng ta có bốn phần trăm nên chúng mình chỉ việc viết chữ số 4 vào đây thôi kết quả mà chúng mình nhận được ở ví dụ này lá 0,24 nhé Vậy là chúng ta làm xong bài này dối