If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết các số thập phân được biểu diễn bằng các ô vuông

Bạn An dùng các ô vuông được tô màu để biểu diễn các số thập phân.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài chúng ta rằng mỗi hình vuông bên dưới đại diện cho một khối về thành phố này là một khối hình này cũng là một khối và nên chúng sẽ là hai khối và sau đó chúng ta có một hình nào đó nhỏ hơn một khối của chúng ta và họ hỏi rằng phần được tô đậm sẽ đại diện cho phần nào chúng ta biết được rằng nó sẽ bằng hai khổ đầu phải gì đó vậy nên nó bằng hai phẩy cái gì đó Bây giờ mình đã hiểu suy nghĩ nhé Đây là một khối 2 khối vỡ đây mình đã chia một khối ra thành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 phần bằng nhau và mình đã chín 20 phân loại và mỗi hàng sẽ tương đương với 1/10 và mình cấp 7 thanh 27 phần tử tập 1 2 3 4 5 6 và 7 vậy nên số thập phân ở đây sẽ là 7/10 vậy đây sẽ là 12 và 7/10 và nếu chúng ta muốn biết nói dạng hỗn số thì chúng ta có thể viết nó là 2 và 7 phòng người như đề bài này chúng ta vẫn được tổ đạm đại diện cho phần nào hay vì biết là Ừ mùng 10 chứng từ khác biệt là 2,7 hơi vì chỗ trống ngay bên phải dấu phẩy hai ở trong máy tính sau dấu chấm lấy là phần mười chúng ta có hai khối ở ngay đây và sau đó chúng ta có thể phân người ta sẽ là vị trí phòng 10 mà sẽ kiểm tra có trả lời em vậy chúng ta làm đúng rồi mình sẽ lấy một ví dụ như nhé tương tự với con trước phần được tô đậm sau sẽ đại diện cho phần nào ở đây chúng ta có phần khối và mỗi khối sẽ được chia thành 10 phần mỗi phần sẽ thành một thanh dài Chúng ta có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Thanh dọc tất cả 12 này đều như nhau vàn âm thanh đã được tô đậm ở đây sẽ là 5 phần 10 và nó sẽ là 3 khối và 5 phần mỗi nó sẽ là bà khối và ở vị trí phần mười là sẽ mua đưa năm vào mà phải năm bà khối và 5 phần 10 mình sẽ đến cái bánh nha và chúng ta Nam Đúng rồi mình sẽ ví dụ nha phần được để xác định những sản phẩm nào ở đây chúng ta có 100 ô vuông trong một người chúng ta có 10 cột 10 cọp và mỗi cột thì có 10 ô vuông trong đó và mưa như mưa sao băng 100 Bạn kiểm tra phần trăm mua đây và cả một số quân này đều như nhau nha và chúng ta đã có đoạn 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 phần trăm rồi phần trăm mình sẽ như thế nào nhỉ ít đầu tiên là không ở vị trí hiện đơn vị ở đây sẽ là phần mười Và bây giờ chúng ta đang ở hàng trăm và chúng ta có chính phần trăm được tô đậm ở đây vậy Mình có thể ghi là chín phần trăm và Đó cũng chính là những gì chúng ta còn ở đây rồi Bây giờ thì mình chúng ta phải là hai ví dụ như nha Ok tương tự như câu trước đó nha Chúng ta có 2 Ô đã được to trong 100 ô và mình sẽ biết đây là không phẩy nếu viết như vậy nữa kỳ lạ khoa vòng 10 nhưng đó không phải là số ăn được Ừ đúng sẽ là hai phần trăm hai phần trăm lên tôm Vậy là sẽ 0,02