If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giá trị của chữ số

Vấn đề

Chữ số 7 trong số nào có giá trị là 0,7?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?