If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giá trị của chữ số

Vấn đề

Chữ số start color #1fab54, 7, end color #1fab54 trong số nào có giá trị là 0, comma, 7?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?