If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tên của các hàng giá trị

Vấn đề

Đâu là hàng giá trị của chữ số start color #11accd, 4, end color #11accd trong 12, comma, start color #11accd, 4, end color #11accd, 7?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?