If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tên các hàng của số thập phân

Vấn đề

Chữ số start color #11accd, 4, end color #11accd là chữ số hàng nào của số 12, comma, start color #11accd, 4, end color #11accd, 7?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?