If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập viết số thập phân thành tổng

Ôn tập viết số thập phân thành tổng và làm thử các bài toán.

Viết số thành tổng

Ta viết một số thành tổng bằng cách cộng giá trị của từng chữ số với nhau.
Ta có thể xác định giá trị của từng chữ số thông qua bảng giá trị chữ số.

Ví dụ

Viết số start color #11accd, 3, end color #11accd, comma, start color #7854ab, 4, end color #7854ab, start color #1fab54, 0, end color #1fab54, start color #ca337c, 5, end color #ca337c thành tổng.
Đơn vị,Phần mườiPhần trămPhần nghìn
start color #11accd, 3, end color #11accd,start color #7854ab, 4, end color #7854abstart color #1fab54, 0, end color #1fab54start color #ca337c, 5, end color #ca337c
3, comma, 405, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, start text, space, đ, ơ, n, space, v, ị, end text plus, start color #7854ab, 4, end color #7854ab, start text, space, p, h, a, with, \^, on top, with, \`, on top, n, space, m, ư, ờ, i, space, end text, plus start color #1fab54, 0, end color #1fab54, start text, space, p, h, a, with, \^, on top, with, \`, on top, n, space, t, r, a, with, \u, on top, m, space, end text, plus, start color #ca337c, 5, end color #ca337c, start text, space, p, h, a, with, \^, on top, with, \`, on top, n, space, n, g, h, ı, with, \`, on top, n, space, end text
empty space, equals, left parenthesis, start color #11accd, 3, end color #11accd, times, 1, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #7854ab, 4, end color #7854ab, times, start fraction, 1, divided by, 10, end fraction, right parenthesisplus, left parenthesis, start color #1fab54, 0, end color #1fab54, times, start fraction, 1, divided by, 100, end fraction, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #ca337c, 5, end color #ca337c, times, start fraction, 1, divided by, 1000, end fraction, right parenthesis
empty space, equals, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #7854ab, start fraction, 4, divided by, 10, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #1fab54, 0, end color #1fab54, plus, start color #ca337c, start fraction, 5, divided by, 1000, end fraction, end color #ca337c
Viết số 3, comma, 405 thành tổng: start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #7854ab, start fraction, 4, divided by, 10, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #ca337c, start fraction, 5, divided by, 1000, end fraction, end color #ca337c.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách viết số thành tổng? Xem ngay video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Current
57, comma, 142, equals, question mark
Chọn 1 đáp án:

Cần luyện thêm dạng bài này? Xem qua bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.