If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về hàng của số thập phân

Ôn tập về hàng của số thập phân và làm thử các bài toán.

Hàng giá trị

Số 87, comma, 654 có thể được viết vào bảng giá trị như sau:
ChụcĐơn vị,Phần mườiPhần trămPhần nghìn
87comma654

Các hàng ở phần thập phân

Chữ số đầu tiên sau dấu thập phân nằm ở hàng phần mười. Chữ số tiếp theo nằm ở hàng phần trăm. Ta tiếp tục điền các chữ số còn lại vào các hàng cho đến khi không còn chữ số nào.
Ví dụ: 0, comma, 81
Số 0, comma, start color #11accd, 8, end color #11accd, start color #1fab54, 1, end color #1fab54start color #11accd, 8, end color #11accd phần mười và start color #1fab54, 1, end color #1fab54 phần trăm.
Chúng ta có thể viết như sau:
0, comma, start color #11accd, 8, end color #11accd, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, equals, start color #11accd, 0, comma, 8, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 0, comma, 01, end color #1fab54
hoặc
0, comma, start color #11accd, 8, end color #11accd, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, equals, start color #11accd, start fraction, 8, divided by, 10, end fraction, end color #11accd, plus, start color #1fab54, start fraction, 1, divided by, 100, end fraction, end color #1fab54
Hoặc chúng ta có thể viết vào bảng như sau:
Đơn vị,Phần mườiPhần trăm
0commastart color #11accd, 8, end color #11accdstart color #1fab54, 1, end color #1fab54
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các hàng trong số thập phân? Hãy xem video này.
Bạn muốn ôn lại các hàng trong số tự nhiên? Hãy đọc bài này.

Luyện tập

Bài 1
Chữ số start color #1fab54, 9, end color #1fab54 trong số nào có giá trị là 0, comma, 009?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm thêm những bài tập như thế này? Xem các bài tập này.
Các hàng trong số thập phân
Giá trị của mỗi chữ số trong số thập phân