If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về giá trị của chữ số

Ôn tập về giá trị của chữ số và làm thử các bài toán.

Bảng hàng giá trị của chữ số

Số 87,654 có thể được viết vào bảng hàng giá trị như sau:
ChụcĐơn vị,Phần mườiPhần trămPhần nghìn
87,654

Các hàng của số thập phân

Chữ số hàng phần mười là chữ số đầu tiên sau dấu thập phân. Chữ số tiếp theo là chữ số hàng phần trăm. Ta tiếp tục điền các chữ số còn lại vào từng hàng cho đến khi không còn chữ số nào.
Ví dụ: 0,81
Số 0,81 có chữ số hàng phần mười là 8 và chữ số hàng phần trăm là 1.
Chúng ta có thể viết như sau:
0,81=0,8+0,01
hoặc
0,81=810+1100
Hoặc chúng ta có thể viết vào bảng như sau:
Đơn vị,Phần mườiPhần trăm
0,81
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các hàng của số thập phân? Hãy xem video này.
Bạn muốn ôn tập về các hàng của số tự nhiên? Hãy đọc bài này.

Luyện tập

Bài 1
Chữ số 9 trong số nào có giá trị là 0,009?
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn làm thêm những bài tập tương tự? Xem các bài tập này.
Các hàng của số thập phân
Giá trị của mỗi chữ số trong số thập phân

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.