If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về tỉ số phần trăm: số người sống ở thành thị

Các bài toán chuyển đổi có ứng dụng thực tế. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài cho ta biết ở Việt Nam cứ 50 người thì 17 người đang sống ở thành thị hỏi bao nhiêu phần trăm dân số nước ta đang sống hơn thành thị Bây giờ chúng mình còn làm nhé Đề bài hỏi chúng mình bao nhiêu phần trăm dân số nước ta đang sống ở thành thị tức là đề bài đang yêu cầu chúng mình đi tìm tỉ số phần trăm của người dân thành thị và tổng số người dân Việt Nam ta bởi vì đây là một bài toán có lời văn nên chúng mình sẽ cần phải trình bày lại bài toán này một cách hoàn chỉnh nhỉ ta sẽ chia Bảo thành hai phần một bên là á á á A và bên còn lại là phần bài giải như chúng mình đã biết cứ 50 người thì người 7 người đang sống ở thành thị ở Việt Nam như vậy tỉ số của người sống ở thành thị và tổng số dân Việt Nam bây giờ là 17/52 cung chính là bảng 17/50 sống tạm biệt nhé ta có tỉ số của người Em sống ở thành thị A và tổng số dân à à nhà nước Việt Nam bóng đá 17 chia có 50 đây chúng mình chỉ cần thực hiện xuất chia này thôi đối với phép chia này chúng ta sẽ tìm ở thương của dạng số thập phân nhé Bây giờ chúng mình còn nhắc với 7 chia cho 50 ra ngoài nó là có 17 57/50 bắn không không nhân với 50 Bằng Hồng 17 - không bóng 17 tại đây ở thương chúng ta đánh vào dấu phẩy vá ở bên phải có số 17 chúng ta thêm một chữ số 0 ta có 170/5 không bằng bà ba x50 bánh 150 170 - 150 đã 20 viết thêm một chữ số 0 vào 20 ta được số 200 200/50 bằng 44 nhân 50 bằng anh hai trăm hai trăm thứ 200 lá hết như vậy với 750 sẽ cho chúng ta đáp án nào 0,30 từ kèm nhé chúng ta sẽ trình với lại vào trong bài nào chả có U17 chia cho 50 bóng 0,34 và tới đây để biến đổi 0,34 xăng giảm phần trăm ta sẽ lấy 0,34 nhân với 100 giá chia cho 100 0,34 X100 sẽ tăng 34 34/100 chơi bóng bàn 14/100 và bóng 34 phần trăm như vậy 34 phần trăm dân số nước ta đang sống ở thành thị kèm nhé Ở đây hai phép tính này chúng ta có thể viết ngắn gọn lại nữa thành 17 chia cho 50 bóng 0,34 và bằng 34 phần trăm luôn cuối cùng là thức là Đáp số là các số 2.3 mươi ở phần trăm gian lận khi muốn tìm tỉ số phần trăm giữa hai số a và b đầu tiên là tình thương của a và b sau đó ta nhân thương đó với 100 và viết kí hiệu phần trăm vào bên phải tích vừa tìm được rồi đặt chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này rồi nhé