If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm phần trăm

Phần trăm có nghĩa là phần một trăm.  Dùng kiến thức đã học để giải các bài toán như, tỉ số phần trăm của 4 và 16 là bao nhiêu? Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình tìm tỉ số phần trăm có bốn và 16p đây kem tạm dừng gì điều lại và thứ tự nằm trước xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cũng làm nào Bài này chúng ta có 2 cách làm cách đầu tiên là chúng ta sẽ lấy 4 chia cho 16 và tìm được thương ở dạng số thập phân ra Sau đó chúng ta sẽ thấy thương mại nghe tiếng một trăm phần trăm số mình cũng làm như vậy nhé đầu tiên là có 4 chia cho 16 phép tính này chúng ta sẽ nhất ra ngoài nhé là có 4 chia cho 16 416 bằng hồng hồng lần thứ 16 bằng 04 sự không bóng 4 ở bên phải của Thương xuống ta đánh vào dấu phẩy cá ở bên phải của chữ số 4 chúng ta sẽ thêm chữ số 0 ta được 40 chia cho 16 40 chia cho 16 bằng 22 X6 bằng 2,25 12 nhìn thấy một bằng hai Nếu Một Bằng Ba 40 - 32 sẽ bằng A khi viết thêm một chữ số 0 ở bên cạnh 8 chúng ta sẽ được số 80 80 chia cho 16 bánh 55 x16 bằng 30 tiết không nhớ 35 X1 = 5 nằm nửa ba là 88 89 80 bóng hồng như vậy phép tính 4 chia cho 16 sẽ bằng 0,25 các em nhé tới đây để đổi 0,25 từ dạng số thập phân sang dạng phần trăm chúng ta sẽ lấy 0,25 x 100 phần trăm và bán 25 phần trăm sau khi Trình bày chúng mình thì cần tích ngắn gọn 4 chia cho 16 bằng 0,25 bằng 25 phần trăm là đã được chấp nhận rồi nhé Đây là cách làm sớm nhất Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu cách làm thứ hai nào ở cách làm Thứ hai chúng ta sẽ liên hệ phần trăm với phân số một chút ở đây 4 chia cho 16 chính là bóng 4/16 phần Lúc nào rút gọn 4/16 ngày đi chúng ta sẽ được 1/4 lấy các tử và mẫu của 1/4 x25 chúng ta sẽ được 25 phần 125/100 ngày cũng chính là bóng 25 phần trăm phải không nào cách hai này rất là thú vị và giới thiệu phải không Tuy nhiên các em cần lưu ý nhé các thứ hai này chỉ áp dụng trong trường hợp cả hai số đã cho của chúng ta đều là số nguyên thôi ở chỗ này tỉ số phần trăm của 4 và 16t chính là bóng 25 phần trăm kèm nhé á