If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phần trăm của một số tự nhiên

Tìm hiểu các cách khác nhau để giải bài toán phần trăm, số thập phân và phân số. Tìm phần trăm của một số tự nhiên. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình tìm 30 phần trăm của 6 bằng bao nhiêu Bây giờ chúng mình cùng làm nhé ba mươi phần trăm ở đây chính là bóng 30/100 như vậy ba mươi phần trăm của sáu sẽ chính là vắng 30/100 nhân với 6 Tuy nhiên đây không phải các trình bày đủ nhất chúng ta sẽ phải trình với lại tháng 6 chia cho 100 nhân với 30 hoặc lá 6 nhân với 30 chia cho một trăm đây chúng thành tính với bình thường thôi 6 chia cho 100 x32 6X 10 30 chia cho 100 đều như nhau cả Bây giờ chúng mình cùng ngắm nhanh nhé ta có 6 X30 bằng 180 180 chia cho 100 bóng 1,8 Tâm Tự 6 chia cho 100 X30 cũng sẽ vắng A8 kết quả của cả 2 sách tiếng này đều bằng 1,8 giây nhé Đây là một cách ngoài ra chúng ta còn các cảm khác đó chính là đài 30 phần trăm chúng ta đã phân tích ra gặp thánh 30/100 của mình sẽ tạm soán nhân 6:30 100 này cũng sẽ chính là bóng 30 chia cho 100 tập 30 chia cho một trăm cũng chính là bóng không phẩy bà như vậy ba mươi phần trăm của sáu xe chính là bằng 0,3 nhân với 6 và 0,3 x16 sẽ là bằng 1,8 như vậy 1,8 đúng với đáp án của bài tập này rồi nhé Xuân Mạnh khi muốn tìm x phần trăm của một số ta lấy số đó chia cho một trăm rồi nhân DX hoặc lấy số đo nhân với x rồi chia cho một trăm một cách nữa đó chứ nhà chúng ta xô lợi ích phần trăm này ra thành số thập Ừ rồi là số thập phân đó nhân với số đã cho