If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng các số thập phân: hàng phần trăm

Sử dụng kiến thức về hàng của số thập phân để cộng các số thập phân, ví dụ 0,68+0,33.

Thuyết minh video

khi luyện tập một chút nhé hai từ cộng một vài con số phần trăm tạm dừng video này và thử xem bạn có thể cộng chúng lại như thế nào nhé Xem kết quả nào chúng ta sẽ cùng thực hiện nè có rất nhiều cách khác nhau để cộng số thập phân và bạn sẽ học cách có hệ thống hơn nhanh hơn để thực hiện Chúng sau này nhưng giờ mình sẽ chỉ cho các bạn vài cách xuất hiện trong đầu mình nghe khi vừa nhìn thấy phép tính mong trúng số đó là hãy coi mới là 53/100 bạn có thể đọc là 5 phần 10 và 3/100 hoặc gọi luôn là 53 phần 100a anh về sau đó ở cổng với 42/100 42/100 A và như vậy nữa bao nhiêu bạn cỡ 53 cái gì đó mà 14 cậu thêm 42 món kim loại thì mình sẽ nhận được Bé Nhiên 53 cộng 42 bằng bao nhiêu nhỉ bộ não mình nói rằng khi lấy 50 cộng 40 sẽ ra 90 và 3 + 2 = 5 thì sẽ được 95 phần 100 95/100 Và nếu mình muốn biết dạy con số thương thư mình sẽ biết 0,95 anh giống như 95/100 nhưng là phần trăm còn 9/10 và 5 phần trăm cùng thử nhiều cách khác nhé chúng ta có thể tách những con số này ra có thể coi số thứ nhất là 5 phần 10 + 3/100 phần trăm và viết tiếp số thứ hai có thể viết lại là 4/10 + 2/100 để mình xem lại mấy con số thập phân này chút nhé + 2/100 và sau đó ta có thể cộng từng phần phần mười và phần trăm nên bạn sẽ có 5/10 + 4/10 5/10 + 4/10 và sau đó cộng riêng 3 phần 100 với hai phần 100 3/100 Ừ mình hay nhầm lẫn chút + 2 phần 100 và chúng ta được 5/10 và 4/10 chúng ta đã tính được ở video trước rồi đấy Nếu mình có năm cái gì đấy mà còn thấy bốn cái nữa kết quả thu được sẽ là 9/10 phải nó sẽ là chín phần mười và má phần 100 + 2/100 phần đó sinh 5/100 nhé + 0,0 5 và 9/10 + 5/100 sẽ được Mình biết rằng gọi là phần trăm thì có chút kì quả sẽ là 9/10 và 5 phần 100 Hoặc bạn có thể nói là 95 phần 100 thi công thực hiện một ví dụ khác nhé phép tính này cũng không khác cái trước nhiều lắm đâu bây giờ mình muốn cổng 68 phần 100 anh với 33 phần 100 thì kết quả sẽ là bao nhiêu và như mọi khi tạm dừng video lại và thử tính xem bạn ra bao nhiêu nhé có khá nhiều cách để thực hiện phép tính này đấy có một cách là tách thành phần mười và phần trăm thực ra chúng ta sẽ làm theo cách đó để có thể viết lại số thứ nhất là 6/10 khi cộng 8 tầng 100 và số thứ hai là 3/10 + 3/100 để mình biết bằng màu cam có 3/10 + + 3/10 + 3/100 vì nếu mình + 6/10 anh với 3/10 đến 15 nhé mình cho biết từng bước ở đây Nếu bạn đang tự nhóm trúng đầu anh đang tính tiền giấy thì bạn sẽ không cần thiết phải viết theo từng bước ở đây Đây là phần mười mà mình sẽ tách riêng phần trăm ở đây cộng 8 phần 100 với ba phần trăm + 3/100 6/10 + 3/10 chúng ta đã làm video trước rồi đó Mong là đến bước này sẽ đơn giản hơn nếu không Mình khuyến khích các bạn xem lại một vài video trước đó nhé ta sẽ thu được kiến phần 10 Nếu mình có 6 cái gì đó mà còn thêm ba cái nữa trong trường hợp này chúng ta sẽ cái số phần 10 mình sẽ có được chính phần sẽ được chín phần mười và kết quả sẽ như thế nào những bạn có thể thấy Thám phần 100 mới đây 8 phần 100 + 3/100 Ừ Nếu mình có 8 phần mà còn thương Bá phần tức là sẽ thu được 11-phần 11 phần 100 khi chúng ta biết 11/110 số thập phân như thế nào nhỉ chỉ có một cách để viết Bạn có thể viết luôn là 0,11 đây là 11/100 khá nhiều người đọc là 11/100 thất bại nó để coi đó là mười phần 100 A 10/100 + 1/100 và 10/100 ở đây là 1/10 các bạn có thể coi nó là 1/10 và 1/100 đi 1/10 và 1/100 khi bạn + thích hợp với nhau bạn thu được kết quả là bao nhiêu bạn có thể 9/10 + 1/10 cộng 1 phần 100 phần này sang thú vị lắm đây nên cùng xem nhé để mình biết là phần này nó sẽ là chín phần mười mình sẽ biết + 1 phần 10 ở cổng với 1/100 còn lại + 1/100 Anh ta sẽ thu được gì 9/10 và 1/10 đó sẽ thành như vậy số 9/10 và 1/10 sẽ là 10/10 10 phần đường mới tương đương với mộ kết quả có phần này là 1 31 cộng 1/100 sẽ là một và 1/100 và chúng ta đã xong nhưng mình nói rằng ở các video sau này chúng ta sẽ học nhiều cách nhanh hơn để tính có thể là các cách tự động hơn một chút như những gì chúng ta đã làm được trong video này và cách chúng ta tư duy rất là quan trọng được rồi 11/100 tương đương với 1/10 và 1/100 và lấy phần mười đó cộng với 9/10 nhiều chúng ta đã có Và đây là kết quả sau này chúng ta sẽ thực hiện các phép tính khác như tính toán với các phân số thập phân nhưng theo một cách thiết yếu hơn các cái tìm sau này rất quan trọng để bạn có được cái nhìn về nó trước khi học các phương pháp khác nhanh hơn à