If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Unit 2

Bài học 7: Cộng hai số thập phân

Cộng các số thập phân với hàng đơn vị, hàng phần mười và hàng phần trăm

Bạn An cộng các số như 3,53+4,72 dùng hàng giá trị của số thập phân.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở cùng là một vài ví dụ khác liên quan đến số thập phân nhất chúng ta cộng 4,22 Ừ tối 61,3 37 Nhưng mà khi mình khuyến khích các bạn tạm dừng video và thử tự tính cách mà bộ não mình thường giải quyết với nó là mình có bốn và 22 phần trăm là 61 và 37 phần trăm Tại sao không cộng bốn với 61 sẽ làm 4 cộng 61 và cộng riêng 22 phần trăm với 37 phần trăm giờ mình sẽ lấy 22 phần trăm cộng 37 gạ phần trăm có tương tự 4 cộng 61 bằng 65 và 22 phần trăm cộng 37 phần trăm U22 cộng 37 bằng bao nhiêu nhỉ nhân ngày 20 cộng 30 là 50 và hai cộng 7 là chín với tới được năm mươi chín phần trăm Vậy năm mươi chín phần trăm sẽ là 65 và năm mươi chín phần trăm có thể viết thành 65 và năm mươi chín phần trăm Ừ nhưng mình đã đề cập ở video trước có rất nhiều cách để cộng số thập phân và trong các video sau chúng ta sẽ học cách cách được cho lại nhanh hơn để thực hiện như mình muốn do các bạn xem một vài cách để bạn hình dung được khác để tiếp cận nó ở đây lại cách mà mình tính trong đầu nếu ai đó nói Món này có giá là 61,3 mươi Đô và bạn phải trả thêm 4,22 đô thuế bị tổng cộng và phải trả bao nhiêu tiền để lại cách mình sẽ thực hiện trong đầu mình sẽ có 65,5 mươi chín đô cùng là một ví dụ khác nhé Anh ta có 3 và 53 phần trăm lý do đó cộng thêm 4 và 72 phần trăm khi tạm dừng video lại và xem bảng tính ra bao nhiêu nào ở đây chúng ta đã tính năng Ví dụ trước rồi tất cộng ở hai đơn vị 3 + 4 thì nó sẽ là 3 + 4 tôi sẽ có cộng thêm phần trăm ta có thể nói 53 phần trăm 353 phần trăm ở cổng 72 phần trăm cộng 72 phần trăm ở vòng 3 + 4 khá là dễ phải không hết sẽ là đúng và phường màu xanh net nó sẽ bằng 7 em yêu 53 phần trăm cộng 72 phần trăm bằng bao nhiêu số 53 cộng 72 bằng bao nhiêu nhỉ 53 cộng 72 để Minh viết hay các hành vi đây là 53 phần trăm A và đây là 72 phần trăm A3 + 2 = 5 A và 50 cộng 70 = 120 và cái kết quả sẽ làm 125 phần trăm c125 phần trăm 125 phần trăm viết dưới dạng số thập phân như nào nhỉ thấy giống như mọi số khác có phải cách để tư duy về chúng đây và có thể coi phần này là một trăm phần trăm có một trăm phần trăm cộng 25 phần trăm lý do mình chọn một trăm phần trăm là bởi một trăm phần trăm tương đương với một cộng 25 phần trăm và một trăm phần trăm bằng một là một cộng 25 phần trăm mình sẽ viết ở đây là một cộng 25 0,25 và nhớ rằng bình cộng thêm 7 đây nó sẽ là 7 + mo cộng 25 phần trăm đến khi chúng ta cộng 53 phần trăm với 72 phần trăm ta được 125 phần trăm giống như một và 25 phần trăm do một đơn vị ta có thể cộng nối với hàng đơn vị khác nó sẽ là 7 + mo bằng 88 cộng 25 phần trăm là a 8,25 giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một chút về cách mà người thực hiện phép tính này theo hệ thống hơn và mình muốn mà nghĩ rằng nó giống như cách ta vừa làm như thế nào đêm mai bạn sắp thấy ở đây là một người nói hãy sắp xếp số thập phân thành hàng 3,53 + 4,72 Lý do họ xếp theo hàng để bạn dễ nhìn thấy mình cộng đúng vị trí của chúng 4,72 và họ sẽ nói được roi chúng ta sẽ đi từng phần một và + các đơn giản và giống như cái ta làm bên trên mà không sắp xếp theo cách ở đây và mình sẽ là như này để bạn hiểu cách mà nó hoạt động như bạn có thể nói mình có ba phần trăm cận hai phần trăm nhưng sẽ + phần trăm với nhau nên ba phần trăm + 2 phần trăm là năm phần trăm khe và Bình có 50 phần trăm cộng 70 phần trăm mình đã làm ở đây nhé anh hoặc bạn có thể coi như 5/10 + 7/10 gạch chéo 5/10 + 7/10 C bằng 12/10 nhưng bạn không thể viết 12/10 ở chỗ phòng 10 nhưng đều bạn có thể làm là lấy 5 + để được 12/15 2/10 tương đương với một và 2/10 nên bạn có thể viết 2/10 ở phần mười và lấy một đặt nó ở hàng đơn vị nên 5/10 + 7/10 = 1 + 2/10 và cộng một ở hàng đơn vị và bạn có một + 3 + 4 = 8 nên nó sẽ là 8 và 2/10 và 5 phần trăm Hoặc 8 và 25 phần trăm hoặc 8,25 hợp như cách bạn làm trước đó nhưng hi vọng rằng nó hợp lý khi bạn nhìn vào bạn + phần trăm với phần trăm phần 10-phần 10 đơn cô đơn vị và khi bàn + phần mười với nhau và bản thu được kết quả lớn hơn 1 phần đó sẽ là một số nguyên và có thể đặt nó ở hàng đơn vị và chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn và phần này ở các video sau