If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng số thập phân: 0,822+5,65

Tính 0,822+5,65 bằng cách đặt phép tính cộng. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 0,82 hai cộng với 5,56 bây giờ chúng mình cũng bắt tay vào làm nhé đầu tiên chúng mình sẽ viết lại phép tính này đã có không phẩy 822 cộng với 5,56 bằng cần lưu ý nhé Số 5,56 này chúng ta rất làm sao cho các hành giá trị và dấu phẩy thẳng hàng với số 0,8 22 ở trên chúng mình sẽ tính bình thường nhưng khi cộng số nguyên thôi đã có qua đây chúng ta hạ chữ số 2 Xuống thực chất chúng ta đang lấy chữ số 22 chính là hai phần nghìn cộng với chữ số 0 hay cũng chính là không phần nghìn việc viết thêm chữ số 0 vào phía bên phải của phần thập phân không làm thay đổi giá trị của số này 5,56 hay là 5,5 60 đều bằng nhau ạ Bây giờ chúng mình làm tiếp nhé 2 + 6 = 88 cộng 5 bóng 13 tiết 3 nhớ 11 + không bằng 11 + 5 đóng 6 và cuối cùng chúng ta sẽ đánh của dấu phẩy ở đây sao cho nó thẳng hàng với 2 dấu phẩy ở tiền nhé như vậy phép cộng 0,80 22 cộng với 5,56 sẽ cho chúng ta kết quả là 6,38 hay vậy là chúng mình đã làm xong bài tập này rồi