If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 7: Cộng hai số thập phân

Cộng số thập phân: 9,087+15,31

Tính 9,087+15,31 bằng cách đặt phép tính cộng. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh ta có phép tính 9,0 87 cộng 15 phẩy 31 tại đây các nước Tạm dừng video like và thử tụ làm thuốc gì nhỉ ạ Bây giờ chúng mình cũng làm nào chắc hẳn tới thời điểm này như bạn đã nhận chơi được lá phép tính này đã phải đặt sai phải không các thẳng giá trị và dấu phẩy của hai số hạng này đang không thẳng hàng nhau nếu cứ làm theo cách viết này thì chúng ta chẳng khác nào đang lấy hàng phần nghìn cộng với hàng phần trăm hàng phần trăm cộng với hàng phần mười Hành phần mười cộng với thẳng đơn vị phá thẳng đơn vị cộng với hàng chục cả xuống là sự kết lại phép tính này nhé là có 9,000 8 17 cộng với 15 phẩy 31 cây lưu ý nhé khi làm phép tính các thẳng giá trị và dấu phẩy của chúng ta phải thẳng hàng với nhau bây giờ chúng mình cũng bình thường nhưng khi cộng các số nguyên thôi bà có hạ chữ số 7 xuống 8 + 1 = 9 bộ công cụ đa vắng 3 9 + 5 = 14 viết bốn Nếu một Một Cộng Một Bằng Hai và tới đây chúng ta sẽ đánh của dấu phẩy sao cho dấu phẩy này thẳng hàng với dấu phẩy của hai số hàng nói trên và đáp án và chúng ta tìm được cho phép tính 9,0 87 cộng với 15 phẩy 31 lá 24,3 97 sơn lại khi đặt phép tính cộng hai số thập phân chúng ta cần đặt các chữ số và dấu phẩy thẳng hàng với nhau sau đó số mình sẽ cộng từ phải qua trái nhưng khi cộng với số tự nhiên thôi Và cuối cùng chúng ta sẽ đánh dấu phẩy ở cổng với máy tìm được sao cho dấu phẩy đó nằm thẳng hàng với dấu phẩy của hai số hạng ở trên vậy là chúng mình đã làm xong bài này rồi à