If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 7: Cộng hai số thập phân

Sử dụng hình minh họa để cộng các số thập phân

Vấn đề

Tính:
Gợi ý: Sử dụng hình minh họa.
0, comma, 5, plus, 0, comma, 7, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
A square divided into 10 equal-sized columns to show tenths. 5 columns are shaded pink and 5 columns are not shaded.
A square divided into 10 equal-sized columns to show tenths. 7 columns are shaded blue and 3 columns are not shaded.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?