If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép cộng số thập phân

Bắt đầu với các bài tập đơn giản như 0,2 + 0,4 và dần dần làm các bài phức tạp hơn như 10,3 + 36,75.
Bài viết dưới đây được thiết kế để giúp bạn học cách cộng số thập phân bằng cách làm thử trước khi được hướng dẫn cách làm.
Các bài tập sẽ được xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Trong lúc làm, sẽ có những ví dụ và lời giải thích để hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn. Bạn hãy xem những khó khăn đó là những cơ hội để học hỏi nhé!
Chúng ta hãy cùng bắt đầu bằng bài toán cộng hai số thập phân chỉ có 1 chữ số ở phần thập phân.

Phần 1: Cộng số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân và bé hơn 1

Bài 1a
0, comma, 5, plus, 0, comma, 4, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm! Hãy tiếp tục với các bài tập bao gồm số tự nhiên và số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân nhé.

Phần 2: Cộng số tự nhiên với số thập phân chỉ có 1 chữ số ở phần thập phân

Bài 2a
6, comma, 4, plus, 2, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tuyệt vời, tiếp theo đây sẽ là những bài toán mà cả 2 số hạng đều có cả hàng đơn vị và hàng phần mười.

Phần 3: Cộng các số thập phân lớn hơn 1 và có 1 chữ số ở phần thập phân

Bài 3a
3, comma, 7, plus, 22, comma, 1, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Quá tốt! Hãy tiếp tục với cộng các số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân.

Phần 4: Cộng số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân

Bài 4a
0, comma, 31, plus, 0, comma, 64, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để giải các bài toán liên quan đến số thập phân có cả hàng phần trăm và hàng phần mười.

Phần 5: Cộng số tự nhiên, số thập phân có 1 và 2 chữ số ở phần thập phân

Bài 5a
42, plus, 4, comma, 27, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tốt lắm! Chúng ta sẽ kết thúc với một số bài toán khó hơn nhé.

Phần 6: Các bài toán nâng cao

Bài 6a
2, comma, 59, plus, 5, comma, 16, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text