If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân số - phép chia cho các số chia hết cho 10

Học cách chia cho 10, 100 và 1000 bằng cách dịch chuyển dấu phẩy thập phân. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

ở trên màn hình Chúng ta đang có 6 phân số nhiệm vụ của chúng mình ngày hôm nay đó Chính Hải khuyến mãi các phân số này dưới dạng số thập phân tại đây kem tạm dừng video lại và thứ tự làm trước xem nhé ạ Bây giờ chúng mình không làm nữa thì đầu tiên chúng ta có phân số 34/10 như chúng mình đã biết 34/10 này có thể phân tích ra được tháng 34 chia cho 10.000 vào đây chúng ta có thể nói luôn 34/10 bóng 3,4 hoặc Dựa vào cách tính nhanh và chúng mình đã học hôm trước đó chính là ở đầy ta thì số chia đang có một chữ số 0 nên là số bị chia chúng ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy một chữ số về phía bên trái sống hình các loại xuống cái này nhé ta có 34 số bị chia này chúng ta có thể coi đã và 14,0 hay 30 4,00 cũng được thì viết thêm dấu phẩy và số 0 vào bên phải của số 34 không làm thay đổi giá trị của số 34 ban đầu cả 30 4,02 30 4,00 cũng đều chính là bảng 34 ở đây chúng ta thấy số chưa đang có một chữ số 0 ý chính vì vậy một số bị chia chúng ta sẽ di chuyển dấu phẩy này về bên trái một chữ số như vậy khi đổi phân số 34/10 ra thành phố thập phân Chúng ta sẽ nhận được kết quả là 3,4 bây giờ chúng ta sẽ chuyển ra con số 7/10 nhé Bài này chúng mình nằm tâm tự nhiên bên đây thôi là có 7/10 chính là bằng 7 chia cho 10 và Quốc chính là bóng 0,7 gặp nhau chúng mình không thể lỏng anh được thì ở đây chúng ta có thể coi 7 lá 7,0 2700 cũng được 7,0 27 đều có giá trị như nhau cả ở đầy càng thấy ở số chia có một chữ số 0 như vậy dịch chuyển dấu phẩy này về bên trái một chữ số và thêm chữ số 0 vào đằng trước là xin được số mới là 0,7 Vậy là 7/10 khi được viết lại ở dạng thập phân từ 0,7 giây em nhé tiếp đến chúng ta có phân số 53 phẩy 7/100 phân số này hơi khác biệt so với hai phân số trước một điểm là tử số của nó đang ở dưới dạng thập phân tư nhân chúng mình vẫn áp dụng cách làm tương tự thôi ở đầy tập có 53 phẩy 7/100 sẽ phân tích ra được tháng 53,7 chia cho 100 trồng cao su các loại số 53,7 số 7 nhé có 53,7 ở đây số chia của chúng ta đang có hai chữ số 0 như vậy Ở đây dịch dấu phẩy của số bị chia một lần đó hai lần về bên trái chúng ta sẽ gặp số mới là không phẩy 537 như vậy 53,7 phần 100 khi được phân loại thành dạng thập phân sẽ là không phẩy 537 kèm nhé bây giờ trực tiếp đến ví dụ 2,8 phần trăm nào bà này giống hệt cái bài mà chúng mình vừa phải làm 2,8 phần trăm ở đây chúng ta sẽ phân tích ra được tháng 2,8 chia cho 100 ở đây ta thấy số bị chia đang có hai chữ số 0 nên chúng ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy này sang bên trái hai chữ số cho mình làm như vậy nhé ta sẽ viết lại số 2,8 xuống dưới đây mình chuyển dấu phẩy này sang trái một chữ số chúng ta sẽ được một dấu phẩy ở đây tuy nhiên chúng ta cần phải dịch qua hai chữ số câu vào đến đây Chúng Ta Chẳng Còn chữ số nào để vượt qua tiếp cả chúng mình phải làm sao đây nhỉ trong trường hợp này chúng ta sẽ mặc định ở đầy đàng có một chữ số 0 vào như vậy chúng mình cứ dịch tiếp sang bên trái một lần nữa bình thường thôi sau đó đánh một dấu phẩy ở đây và thêm một số không ảnh trước chúng ta sẽ được số 0,0 128 anh nhìn nhé Cứ mỗi lần mình được chuyển sang bên trái như thế này tức là chúng ta đang thực hiện phép tính chia 10 ta dịch có một lần là một lần đang chia cho 10 giao dịch qua một lần thứ hai là một lần nữa chia cho 10 dịch qua hai lần nhưng ở ví dụ này chúng ta đang chia cho một trăm vậy lá Xuân Hạnh 2,8 phần trăm sẽ cho chúng ta số thập phân là 0,0208 ga nhé tiếp đến chúng ta và phân số 1098 phần 1000 32 chúng mình nằm tông tự như hai ví dụ đầu tiên thôi ở đây tập có 1090 8/1000 sẽ phân tích ra lập tháng 1098 gạch chia cho 1.000 khi số chia của chúng ta đang có 3 chữ số 0 nên chả sẽ dịch chuyển dấu phẩy để bên trái bà chữ số chúng ta sẽ viết lại số bị chia là một nghìn không trăm anh xuống đây dịch dấu phẩy về phía bên trái 12 giá và chữ số và đánh dấu phẩy ở đây chúng ta sẽ được số 1,0 198 Vậy là phân số 1098 chia cho 1.000 sẽ cho chúng ta số thập phân là 1,098 kèm nhé Và cuối cùng chúng ta có phân số 9.960 7/1000 số mình làm tương tự như trên thoi là có 9967 phần 1000 sẽ bằng 9967 chia cho 1000 mô tả viết lại số 9967 sống này nhé ở đây ta thấy phố chia đang có bà chữ số 0 như vậy dịch chuyển dấu phẩy một chữ số 2 chữ số có 3 chữ số về thì bên trái chúng ta sẽ được số 9,96 17 như vậy 9.960 7/1000 sẽ được khép lại tháng 9,9 67 kênh nhất và kem nhớ này dịch chuyển dấu phẩy vào bên trái một chữ số thấp mà chúng ta rằng thực hiện phép chia cho 10 ở đây chúng ta đã thực hiện phép chia trong 13 lần tất cả hai cũng chính là chìa trồng 1.000 Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này rồi nhé