If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:54

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ học cách tính phép tính hay chia cho 0,4 hoặc là hai chia cho 4/10 các bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem mình có thể tự giải được không nhá một gợi ý dành cho các bạn đó chính là chúng ta sẽ xét khoảng cách từ 0 cho đến hai mình sẽ chia khoảng cách này thành bao nhiêu phần trong đó mỗi phân có độ dài bằng 0,4 hoặc là 4/10 Trường Giang sẽ chia thành bao nhiêu phần bao nhiêu bước nhảy được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau nhé như lúc nãy mình có nói thì chúng ta sẽ tìm số bước nhảy từ 0 cho đến hai trong đó mỗi bước nhảy bằng 0,4 hoặc là = 4/10 ở đây thì mình thấy đa từ không đến một đã được chia thành 10 phần bằng nhau vậy nên mỗi khoảng cách nhỏ này sẽ bằng một phần mười chúng ta sẽ cần 4/10 nghĩa là từ không Chúng ta sẽ có 1 2 3 4 4/10 ở đây đây là bước nghỉ thứ nhất của mình Mình sẽ đánh số một Tiếp theo thì mình có vì 1234 4/10 nữa và chúng ta ngày được bước thứ 2 mình lại có một hai ba bốn vậy đây sẽ là bước nhảy Thứ Ba A và tiếp theo sẽ là vì 1234 4/10 nữa và đây chính là bước ngày thứ tư và cuối cùng mình sẽ có vì 1234 4/10 nữa và bước nghỉ cuối cùng thì đưa chúng ta chính xác đến hai chúng ta có tổng cộng là 5 bước nhảy Vậy là chúng ta cần phải nhảy 5 lần từ không chưa đến hai để đảm bảo là mỗi bước nhảy có độ dài bằng 4/12 là 0,4 vậy nên khi mình lấy 2 chia cho 0,4 thì chúng ta sẽ được năm và kết quả của phép tính này là năm chúng ta sẽ cần nhảy 5 bước từ 0 cho đến hai trong đó mỗi bước nhảy của độ dài là 0,4 aa