If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân, bạn sẽ cần chuyển số thập phân đó thành một số tự nhiên. Hãy xem video để biết cách làm như vậy. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ cùng làm quen với việc chia một số tự nhiên cho một số thập phân nhé ta có phép tính 518 chia cho 0,7 Điều đầu tiên chúng mình cần lắm đó chính là quan sát xem ở số chia đang có mấy chữ số ở phần thập phân ở đây số 0,7 của chúng mình đang có một chữ số ở phần thập phân với cô nào như vậy để biến số 0,7 thành một số tự nhiên mà vẫn giữ nguyên được giá trị của phép tính này và sẽ nhân cả số bị chia lẫn số chia với nuôi hay là cách khác hàng thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số ta sẽ thêm từng đó chữ số 0 vào bên phải của số bị chia rồi gạt bỏ đi dấu phẩy ở số chia cho mình sẽ viết lại phép tính này nhé ta có 518 gạch chia cho từ 0,7 ở đây ta thấy số 0,7 đang có một chữ số ở hàng thập phân Chính vì vậy ta sẽ thêm một chữ số 0 vào bên phải của số bị chia và sau đó chúng ta sẽ gạt bỏ đi dấu phẩy và chữ số 0 ở đây như vậy phép tính 518 chia cho 0,7 đã trở thành 5.180 chia cho 7 và Từ đây chúng mình tính bình thường nhưng khi thực hiện phép chia số tự nhiên thôi và có 5.180 chia cho 7 Bây giờ chúng mình còn làm nhé 51 chia cho 7 bánh 7,7 X7 bằng 49 51 - 49 bằng hai hạt chữ số 8 ở đây xuống chúng ta được số 28 tháng 8 9 6 7 bóng 447 bóng 28 28 - 20 khi hết hạn chữ số 0 ở đây xuống chúng ta được số không không chia 7 bóng 0007 bánh không không thấy không bóng không như vậy phép tính chia 5189 672 là 518 chia cho 0,7 sẽ cho chúng ta kết quả là 740k xuân khi muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân đầu tiên ta đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải của số bị chia 7 nhiêu số 0 sau đó ta bỏ dấu phẩy ở số chia đi rồi thực hiện phép tính chia giữa bình thường thì đang thiệt cho các số tự nhiên Vậy là bài tập này chúng mình đã hoàn thành xong rồi nhé