If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên với hình minh hoạ

.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì mình sẽ tính phép tính 0,42 là 4/10 chia cho 5 và các bạn hãy tạm dừng đi đổ lại và xem xe mới có thể tự giải được với tính này không nhá chúng ta sẽ giải quyết tính này bằng cách sử dụng hình minh họa Được rồi bây giờ chúng mình sẽ đang cùng nhau mình sẽ cùng vẽ minh họa 4/12 là 0,4 ra chúng ta có một hình chữ nhật được chia thành 10 phần bằng nhau và trục cát tô màu xanh bốn phần đây là 10 phần bằng nhau và chúng ta tô màu xanh bốn phần nhá ít và bây giờ thì chúng ta sẽ cần lấy 0,42 là 4/10 chia cho 5 chúng phải chia phần màu xanh này thành 5 phần bằng nhau như thế nào có một cách để chúng ta làm bài này đó chính là nổi tiếng lạ 0,42 4/10 chính là bằng 0,40 hoặc là 40 phần 100 nghĩa là mình sẽ viết lại 0,45 cũng sẽ bằng 0,40 tất cả 40 phần trăm chia cho 5 a chia cho 5 và bây giờ thì mình có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta có hình chữ nhật chia thành 100 phần bằng nhau và mình tô màu 40 phần ở trong đó Bây giờ chúng ta sẽ chia 40 hình chữ nhật nhỏ màu xanh này thành 5 phần bằng nhau và xem xem trong mỗi phần có bao nhiêu hình chữ nhật nhỏ nhất Đây là một phần bằng nhau này Đây là hai phần bằng nhau này Đây là 3 phần bằng nhau này Đây là 4 phần bằng nhau phải đây là 5 phần bằng nhau vậy là chủ thể chia phần bổ sanh thành 5 phần bằng nhau và trong mỗi phần bằng nhau này chúng ta sẽ có 123456788 hình chữ nhật nhỏ mà mỗi hình chữ nhật nhỏ là một phần trăm Vậy nên 8 hình chữ nhật nhỏ sẽ là 8 phần trăm đây là 8 phần trăm Vậy nên đáp án 0,40 chia cho 5 sẽ bằng 0,008 nghĩa là tám phần trăm à A và đáp án của các chú mèo cũng như vậy không phải tư cho 5 cũng đang 0,40 chia cho 5 và cũng bằng 0,08 nghĩa là tám phần trăm à