If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên trên trục số

.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì mình sẽ thử tính phép tính 0,62 hay nói cách khác là 6/10 chia 2 và gợi ý cho các bạn là chúng ta sẽ sử dụng trục số để giải quyết tính này nhá nên có một trục số và mình đã đánh dấu sẵn 0,6 ở trên trục số này Bây giờ nếu mình muốn chia khoảng dùng từ 0 đến 0,6 thành hai bước nhảy bằng nhau thì mỗi bước nhảy sẽ dài bao nhiêu nhở các bạn hãy tạm xuống thì rối loạn và xem xem những thể tự giải được không nhất được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau một cách để chúng ta giải bài này đó chính là mình nghĩ xem từ 0 đến 0,6 mình làm sao có thể đi được quãng đường này thành 2 phần bằng nhau hai bước nhảy bằng nhau Ví dụ như mình nhảy tù không cho đến đây và sau đó thì nhảy tiếp để 0,6 Vậy thì mình sẽ chia đoạn từ 0 đến 0,6 thành 2 phần bằng nhau 1 và 2 ở đây các bạn có thể thấy là mỗi đoạn này sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Mình có thể đến nhé ở bước nhảy thứ nhất thì sẽ bằng 123 3/12 mà cách khác là 0,3 và bước ngày thứ hai cũng sẽ dài 123 nghĩa là 3/12 0,3 vậy nên 0,6 chia hai sẽ bằng 0,3 Ví dụ như người bạn Có sáu quả bóng và bạn chia 2 thì bạn sẽ được Mỗi nhóm có ba quả bóng và tương tự như vậy thì khi bạn có 6/10 và bạn chia hai da thì mụn nhóm sẽ có 3/10 và 3/10 chính là 0,3