Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ví dụ về chia một số thập phân cho một số tự nhiên

.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng tính phép tính 1,86 chia cho 2 3 có phải như thường lệ thì các bạn hãy tạo dù vì rồi lại và xem xem chúng ta không thể tự giải được không nhất mình sẽ cho bạn một gợi ý chúng ta sẽ viết lại số 1,86 thành một số phần trăm nào đó và sau đó thì chia số phần trăm đó cho hay bây giờ chúng ta sẽ làm cùng nhau mình sẽ viết lại 1,86 thành một số phần trăm nào đó nhất ở hàng phần trăm thì chúng ta có 6 phần trăm sáu phần trăm tới hàng phần mười chúng ta có 8/10 và 8/10 cũng là 80 phần trăm nên tổng cộng mình đã có 86 phần trăm rồi bây giờ tiếp tục cửa hàng đơn vị chúng ta có 11 đơn vị chính là một trăm phần trăm Vậy nên tổng cộng chúng ta có 186 phần trăm thì sẽ thiết lập ở đây là 186 phần trăm có 186 phần trăm Và bây giờ chúng ta sẽ chia nó cho hay ạ Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải như thế nào nhỉ 186 phần trăm chia cho 2 thì chúng ta cũng có thể hình dung như kiểu 186 quả bóng chia cho 2 vậy và mình sẽ viết lại ở phía dưới mình sẽ biết rằng 186 chia cho 2 ở trong ngoặc đó là số phần trăm là chúng ta có ở trong ngoặc và sau đó thì mình sẽ biết chữ phần trăm ở phía ngoài à Ừ vậy thì kết quả sẽ là 186/2 và đó là số phần trăm ạ Bây giờ thì 100 86 chia 2 bằng bao nhiêu các bạn có thể tính nhẩm nhé mình sẽ tính như thế này mình mới 6 chia cho 2 thì được 36 đơn vị chia cho 2 sẽ được 3 đơn vị và mình lấy tiếp mười tám chục chia cho 2 sẽ được chín chục U18 chục chia 2 sẽ được chín chục nên mình sẽ biết số 9 ở hàng chục và kết quả là 93 Vậy thì kết quả sẽ là 93 và 93 gì cơ 93 phần trăm kết quả là 93 phần trăm mình sẽ biết lại 93 phần trăm thành một số thập phân nhất đầu tiên thì mình có không phẩm tiếp theo thì mình có 90 phần trăm chính là 9/10 vậy nên mình sẽ viết 9 tòa hành phần mười và 3 phần trăm thì vẫn là ba phần trăm mình sẽ biết bao là phần trăm Và kết quả là 0,93 đã bán có phép tính này là 0,93