If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bạn An chỉ cách theo dõi dấu phẩy thập phân di chuyển thế nào khi chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 5,000 5 chia cho 7 tại đây em tạm dừng điều lại và thứ tự làm trước ra nhé ạ Bây giờ chúng mình cũng làm nào trước tiên chúng ta sẽ phải đặt lại phép tính này là có 5,000 5 chia cho 7 Bây giờ chúng mình cũng tính nhé đầu tiên ta lấy phần nguyên của số bị chia chia cho số chia ta có 5 chia cho 7 bánh 0007 bóng hồng nằm chứ không bóng nằm làm 1 chữ số không xuống chúng ta được số 50A đây cao thành chữ số 0 vừa mới hạ xuống này nằm ở phần thập phân Chính vì vậy ở thương vừa mới tìm được chúng ta sẽ đánh một dấu phẩy vào bên phải bây giờ chúng ta sẽ giải quyết phép tính 50 chia cho 7 50 chia cho 7 bánh 7757 bánh 49 50 - 49 bằng một thời tiết một chữ số 0 ở đầu xuống chúng ta được số 10 10 triệu 7 bánh A1 x 7 = 7 10 -7 = 3 và cuối cùng hạ chữ số 5 ở đây xuống chúng ta được số 35 35/7 bánh 55 X7 bóng 35 35 - 35 lá hết như vậy phép tính 5,000 5 chia cho 7 sẽ cho chúng ta đáp án là 0,7 015 D là một phép tính không có dư trở lại muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên đầu tiên ta chia phần nguyên của số bị chia cho số chia sau đó trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia và viết dấu phẩy vào bên phải của thương vừa mới tìm được và cuối cùng đặt tiếp tục chiều với từng chữ số phần thập phân của số bị chia Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này rồi nhé