If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cách chia cho các số thập phân có hàng phần mười

Bạn An dùng các phân số bằng nhau để chia các số tự nhiên và số thập phân có hàng phần mười.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh đi bà yêu cầu chúng ta lấy 6 chia cho 0,2 và ở đây thì mình thấy số chia 0,2 là một số thập phân Vậy thì mình có thể thực hiện phép tính này như thế nào nhỉ Mình sẽ cố gắng loại bỏ dấu phẩy ở số chia sao cho chúng ta có thể biến phép chia số thập phân trở thành một phép chia số tự nhiên bình thường và sau đó thì mình có thể thực hiện dễ dàng hơn vậy nên bây giờ mình sẽ thử biến hai số này thành phân số sau nhé mình sẽ có 6 chia 0,2 sẽ bằng 6/1 chia cho 0,2 thì mình sẽ biết lại bằng 2/10 và bây giờ thì mình sẽ thực hiện chia bằng nhân đạo được mình sẽ có bằng 6/1 nhân với 10 phần 2 và bây giờ thì mình chỉ cầ mỹ nhân tử số và tử số và mẫu số với một số mà thôi thì sẽ có 6 X10 bằng 60 và 1 x2 = 2 bây giờ mình thấy từ phép chia ban đầu là 6 chia 0,2 nhưng lại thấy nó bằng 60 chia cho 2 vậy nên mình đã nhận thấy rằng khi mình nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thì mình không làm thay đổi kết quả của phép chia đó cụ thể hơn mình đã lấy Sáu nhân với 10 để được 60 và mình lấy 0,2 nhân với 10 để được hai và bây giờ mình sẽ có 6 chia 0,2 cũng bằng 60 chia cho hay hơn nữa mình có thấy mình đã lại bỏ được dấu phẩy ở 0,2 khi mình lấy 0,2 X với 10 thì tức là mình đã di chuyển dấu phẩy này qua một chữ số về bên phải cho mình được hai tương tự mình cũng di chuyển dấu phẩy ở 62 mình có thể tiết là 6,0 mình đã di chuyển dấu phẩy này qua một chữ số và thay vì 6,0 thì mình được 60 Vậy tóm lại mình có 6 chia cho 0,2 cũng bằng 62 bằng 62 và kết quả của phép tính này là 62 bằng 30 mình sẽ thử sức với một phép chia khó hơn nhất mình có phép chia 4,2 chia cho 0,3 và tương tự như phép chia vừa rồi mình sẽ nhân cả số bị chia và số chia với 10 để làm sao mình có thể loại bỏ được dấu phẩy ở số chia khi mình nhân cả số bị chia và số chia với 10 thì mình sẽ có 4,2 trở thành 4 A và chia cho 0,3 sẽ trở thành ba mình đã di chuyển dấu phẩy qua một chữ số về phía bên phải mình có 4,2 sửa thành 42m và 0,3 trở thành 3 và mình có 4,2 chia 0,3 bằng 42 chia cho 3 Bây giờ thì mình có thể thực hiện phép tính này một cách rất dễ dàng 42 chia cho 3 mình sẽ nhét ra ngoài nhất 42 chia cho 3 nhìn bốn chia ba được 119 3 = 34 - 3 = 12 số 12 chia cho 3 được 443 bằng 12,5 số thứ hai là hết vậy nên mình có kết quả của phép chia này bằng 14 khi bình thực hiện phép chia các số thập phân thì mình sẽ cố gắng loại bỏ dấu phẩy ở số chia mình sẽ nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số ví dụ như ở trong phép tính này mình đã nhân cả số bị chia và số chia những người tương ứng với việc mình đã di chuyển dấu phẩy qua một chữ số về bên tay phải mình có 4,2 chở hàng 42 và 0,3 trở thành ba mình có 4,2 chia 0,3 cũng bằng 42/3 và bằng 14