Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép chia với số thập phân

Lấy 2,211 chia cho 6,7.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu mình lấy hai phẩy 2011 chia cho 6,7 và ở đây thì mình thấy cả hai số này đều là số thập phân cũng giống như video trước thì mình sẽ cố gắng loại bỏ dấu phẩy ở số chia để làm sao mình có thể chia cho số tự nhiên bởi vì chia cho số tự nhiên thì sẽ dễ hơn chia cho số thập phân rất là nhiều Vậy thì ở đây mình thấy da mình có thể nhân cả số bị chia và số chia với mươi khi nhiên cả số bị chia và số chia với 10 thì mình sẽ di chuyển dấu phẩy qua một chữ số Vậy thì ở đây mình sẽ có bằng hai phẩy 2011 thì khi mình di chuyển dấu phẩy qua môi chữ số thì mình sẽ có bằng 22,11 khi con 6,7 khi mình di chuyển dấu phẩy này qua một chữ số thì mình sẽ được bằng 67 Vậy là mình đã biến phép tính hai phẩy 2011 chia 6,7 thành phép tính 22,11 chia cho 6 7 mình đã di chuyển dấu phẩy qua một chữ số ở cả số bị chia và cả số chia Bây giờ thì mình sẽ thực hiện đặt tính để tính phép chia này thì mình sẽ thực hiện phép tính chia 22,11 a chia cho xe 67 thì mình sẽ lấy 22/67 22 thì không chia được 67 Vậy thì mình sẽ biết không Không 67 cũng bằng không 22 - không sẽ bằng 22 ạ sau đó thì mình sẽ thấy có dấu phẩy Ở đây có mình sẽ viết dấu phẩy ở thương sau đó lên Minh Hạ số 1 xuống 221 chia 67 thì sẽ được ba 3721 viết một nhớ 23 x 6 = 18 nhiều hay là 20 31 -1 = 0 2 - 0 = 2 và 2 chia hết mình xã hạ thêm một xuống mình sẽ có 201 chia cho 67 201/60 7 sẽ lại được ba bao nhiêu 7/21 viết một thứ hai 36,18 nếu hay bằng 20 và 201 - 201 là hết vậy thì mình sẽ có kết quả của phép tính này là bằng 0,33 Ừ vậy thì nhắc lại nhé Khi mình có phép tính hai phẩy 2011 chia cho 6,7 thì việc mình đã làm là mình đã nhân cả số bị chia và số chia với 10 để sao cho mình có số chia là một số tự nhiên chứ không phải là số thập phân nữa Vậy nên mình có hai phẩy 211 chia 6,7 bằng 22,11 chia cho 67 mình đã di chuyển dấu phẩy qua một chữ số để được 22,14 và được sáu bảy và sau khi mình đã tính chia thì mình có kết quả là 0,33 à à