Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chia số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân

Phép chia số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân có thể sẽ khá là khó hiểu. Trong video này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách di chuyển dấu phẩy thập phân làm sao để nó thành một số tự nhiên. Đây là một cách rất thuận tiện, bạn hãy xem nhé. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề tài yêu cầu mình thực hiện phép tính 30,24 chia 0,4 m 2 ở đây thì mình quan sát thấy cả số bị chia lẫn số chia đều là hai số thập phân vậy nên mình có thể thực hiện phép tính này như thế nào nhỉ một cách mà mình có thể thực hiện đó chính là mình tìm các loại bỏ dấu phẩy ở cả số bị chia lẫn số chia để mình đưa phép tính này trở thành một phép tính chia cho số tự nhiên bình thường và sau đó thì việc có thể dễ dàng thực hiện và hãy đi xem xe mình đã lại bỏ dấu phẩy như thế nào nhé Bây giờ thì mình có thể viết lại 30,24 bằng 3.024 chia cho một trăm và tương tự 0,42 thì mình cũng có thể viết lại bằng 42/100 và bây giờ thì mình sẽ em chia bằng nhân đảo ngược phải lên mình sẽ có 3020 4/100 nhân với 100/4 ạ Và bây giờ mình quan sát thấy cả tử và mẫu số của phép tính này đều chia cho một trăm Vậy nên mình sẽ lấy thử và mẫu cùng chia cho 100 100 100 đợt 1191 Dân tập 1 phép tính này mình sẽ có bằng 3.024 42 Vậy thì ở đây mình thấy từ phép tính ban đầu 30,24 chia cho 0,42 mình lại được phép tính bằng 3.024 chia cho 42 vậy nên mình nhận thấy rằng khi mình đem cả số bị chia và số chia với 100 thì mình được một phép tính tương đương với phép tính ban đầu 30,24 x 100 = 3.024 con 0,42 X100 mình sẽ được 42 vậy Mình có 30,24 chia 0,42 bằng 3.024 chia cho 43 Á và một điều rất thú vị nước là khi mình nhiên dưới 100 thì mình đã họa bỏ được dấu phẩy ở các số thập phân bằng cách khi mình lên tới 100 thì mình cần di chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số mình di chuyển nó qua hai và di chuyển nó qua 4 và cuối cùng mừng được 3.024 hưởng thụ khi mình di chuyển dấu phẩy qua hai chữ số thì sẽ được từ 0,42 mình sẽ được 42 Vậy là mình có phép tính 30,24 0,42 bằng 3.024 chia cho 42 và bây giờ thì sẽ rồi mình chỉ cần đặt xét tính thôi mình sẽ lấy 3.024 ý khi chia cho 40 có 302 chia cho 42 thì mình sẽ được 77 giữa dùng một màu khác nhất 77 X2 14,4 nếu 1,428 nếu một là 29 2 -4 thì mình sẽ lấy 12 - 4 = 8 viết rằng nếu 10 - không thì mình sẽ lấy 10 -10 = 0 và đứa không Nếu 13 - 3 = 0 là hết thì sẽ hạnh 4 xuống thì mình sẽ có 84 chia cho 42 84/42 sẽ được 2 2 nhân 2 bằng 4 viết 42 nhân 4 bằng 8,8 84/84 hết vậy thì thương của phép tính 3.024 chia cho 42 sẽ bằng 72 và đây cũng là thương của phép tính ban đầu vậy thì mình có 30,24 chia cho 0,42 sẽ bao 3.024 chia cho 42 giảm cũng bằng 72 ừ ừ