If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luyện tập chia một số thập phân cho một số chia hết 10: quy luật

Khám phá ra quy luật khi chia cho số chia hết cho 10. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi thực hiện phép chia 99,00 6 mốt chia cho một trăm trong video này thì mình sẽ chỉ các bạn một cách rất riêng để mình có thể lấy được một số thập phân chia cho một số chia hết cho 10 được ruộng Ví dụ như mình có số 99,00 61 và nếu bình nhân nó với 10 chẳng hạn thì mình sẽ khiến cho số này tăng lên 10 lần nếu bình yên đó với 10 thì dấu phẩy phân sẽ di chuyển sang bên phải một chữ số sang bên phải một chữ số Vậy là mình sẽ có 9 9,0 61 nhân với 10 sẽ bằng 900 90,6 một dấu phẩy đã di chuyển sang bên phải một chữ số Vậy thì nếu mình có trên 9,0 61 khi cho 10 thì mình sẽ di chuyển dấu phẩy thập phân sang bên trái một chữ số và kết quả sẽ là 9 phẩy 9061 I khách sạn áp dụng tương tự với bài này khi mình chia cho một trăm thì tức là mình đã chia cho 12 lần và mình sẽ di chuyển dấu phẩy qua hai chữ số về bên trái nghĩa là mình có 99,00 6 mốt chia cho một trăm sẽ bằng mình sẽ di chuyển dấu phẩy qua bên trái hai chữ số đây là một là chia cho 10 và đây là lần thứ hai chia cho 10 Vậy thì mình sẽ được kết quả là bao nhiêu 99,00 61 chia cho 100 phẳng 0,90 9061 I ạ và chúng ta đã di chuyển dấu phẩy qua hai chữ số về bên trái là ừ ừ