If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia một số thập phân cho một số chia hết cho 10

Bạn An giải thích lý do tại sao chúng ta phải di chuyển dấu phẩy thập phân sang trái khi chia cho một số chia hết cho 10. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ cung Tìm hiểu về cách mạng nhanh khi đã phép chia một số thập phân cho 10 100 1000 các em nhé Ở đây giả sử chúng ta có phép tính 8350 6,9 chia cho 10 Chúng ta sẽ kết quả là 800 35,60 9 tức là đây chúng ta thấy dấu phẩy đã di chuyển về bên trái một chữ số bây giờ giả sử Nếu chúng ta lại có phép tính 8350 6,9 nhân mã chia cho một trăm chúng ta sẽ được kết quả là 83,5 trăm 609 tức ở ví dụ này dấu khỏe của chúng ta đã di chuyển sang bên trái hai chữ số cho Cuối Cùng giả sử chúng ta có phép tính 8.356 phẩy a chia cho 1.000 chúng ta sẽ được kết quả là 8,3 3569 Tức là ở đây dấu phẩy của chúng ta đã dịch chuyển bà chữ số về thấy bên trái kem để ý một chút đây là trong số chia có bao nhiêu chữ số 0 thì khi chia ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy về bên trái bằng bấy nhiêu số Tức là ví dụ 1 ta thấy số chia có một chữ số 0 như vậy để tính nhanh thương chúng ta dịch chuyển dấu phẩy về bên trái một chữ số và được kết quả là 800 35,60 9 tương tự ở ví dụ thứ hai số chia của chúng ta có 2 chữ số 0 Chính vì vậy ta dịch dấu phẩy về bên trái hai chữ số ở ví dụ cuối cùng số chia của chúng ta có 3 chữ số 0 Chính vì vậy chúng mình đã dịch chuyển dấu phẩy về phía bên trái 12 phá và chữ số chị Xuân ơi khi muốn chia một số thập phân cho 10 100 Hãy 1000 thì được dịch chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một hoặc hai hoặc ba chữ số