If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

ở trên màn hình của chúng ta là một hình tròn Giả sử hình tròn này có chu vi = 6,28 cm từ vựng kiện này chúng mình có thể tính diện tích của hình tròn này cùng nghỉ tại đây kem tạm dừng gì điều lại và thứ tự làm giúp xem nhé ạ Bây giờ chúng mình có bắt đầu làm nào Các em nhìn này từ chu vi chúng ta hoàn toàn có thể tìm được độ dài của bán kính khi biết độ dài của bán kính rồi chúng ta chắc chắn sẽ tìm bằng diện tích như chúng mình đã biết công thức tính chu vi của hình tròn là hai nhân với 3,14 và nhân với bán kính trước em ở đây ký hiệu cho bán kính tiện ích như vậy đối với hình tròn này ta sẽ có 2 nhân với 3,14 nhân với r sẽ chính là = 6,28 ở đây 20 13,14 cùng đó chính là bóng 6,28 rồi Ừ như vậy em ơi ở đây sẽ chính là vắng 6,28 chia cho 6,28 và bóng một đơn vị đầy là Cm như vậy bán kính của hình tròn này bằng 1 cm Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm diện tích của hình tròn nhé chúng ta có công thức tính diện tích của hình tròn bằng ứng bán kính nhân với bán kính và nhân với 3,14 tới đây chúng mình chỉ cần thay số vào từ tính như bình thường thôi là có diện tích của hình tròn này sẽ tăng 1 nhân 1 nhân với 3,14 và sẽ tăng 3,14 đơn vị ở đây là xăng ti mét vuông cây đồng ý tới đây chúng mình đặt ra một câu hỏi là liệu chúng mình có thể tìm được công thức liên hệ giữa cách tính chu vi và diện tích hình tròn không nghỉ ở đây ta đã biết công thức tính chu vi hình tròn là hai nhân 13,14 nhân con cá công thức tính diện tích của hình tròn là bán kính nhân bán kính nhân với 3,14 hai số pi là 3/14 ra 2 công thức này đều có một thửa số chung là bán kính như vậy Bây giờ ta sẽ thử tiếp công thức Tìm bán kính khi đã biết chu vi rồi thế công thức đó vào công thức tính diện tích hình tròn bên này đã có chu vi sóng hai nhân với số 3,14 và nhân với r từ đó ta sinh ra được lá r sẽ bóng xu chia cho 2 và chia 3,14 chu vi trên cho hay đây chúng ta sẽ nhất gọn lại tháng chu vi phần 2 chia cho 3,14 sau khi đã biết bán kính bằng chu vi trên hay chia 3,14 rồi chúng ta sẽ thay thế cả cụm này có bán kính ở đây ý như vậy công thức tính diện tích hình tròn sẽ trở tháng có chu vi thêm 2 chia cho 3,14 cá nhân với chu vi c 2 chia cho 3,14 và nhân với 3,14 đây ta có chu vi trên hai nhân với chu vi trên 2 c bằng chu vi bình phương phần tư chia cho 3,14 đầy vẫn giữ nguyên lấy 3,14 chia cho 3,14 chúng ta sẽ còn một như vậy diện tích của hình tròn khi đã biết chu vi sẽ bằng trung bình phương chia cho 4 chia cho 3,14 kèm nhé từ đây tăng hoàn toàn có thể lật ngược lại bài toán này đó chính là chỉ biết diện tích chúng ta có thể tính tập Trum của hình tròn ở đây chúng ta có diện tích của hình tròn sẽ vắng trung bình phương phần 4 chia cho 3,14 từ đó ta suy ra chu vi bình phương sẽ bằng diện tích nhân với 4 và nhân với 3,14 34 Ngân 13,14 đây chúng ta sẽ nhất trong ảnh ấy 3,14 nhân với 4 = 4 x 4 = 16 tiết 6 Nếu 14 X1 bằng 4 Nếu một là 54 X3 bóng 12 chúng ta sẽ đặt dấu phẩy ở đây như vậy chu vi bình phương sẽ vắng diện tích nhân với 12,56 chu vi sẽ bằng căn của diện tích nhân với 12,56 vì vậy là chúng mình đã tìm hiểu trong mối liên hệ giữa chu vi và diện tích của một hình tròn rồi Các em nhé