If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân và chia số thập phân cho 10

Học cách nhân và chia số thập phân cho 10 sử dụng kiến thức về phân số và hàng giá trị của số thập phân.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta đã học được là khi nhưng khi một số viết người Ví dụ như số 53 nhưng cho 10 thì ta sẽ dịch chuyển tất cả các chữ số về một vị trí sang bên phải ở đây chúng ta chỉ đang ôn lại kết quả sẽ là 530 3 bài tập lý là chỉ số ở vị trí hàng chục đã được chuyển qua trái bột vị trí chỗ hàng trăm và chữ số ở hàng đơn vị được chuyển đến hàng chục Các bạn thấy đó nếu như ta chia cho người thì ta sẽ có hiệu ứng ngược lại ví dụ như ta có số 120 chia cho người ta có thể thấy cái này giống như là 120 nhân với một phần mười điều gì sẽ xảy ra trong tình huống này mọi chữ số sẽ được dịch chuyển sang phải một vị trí Vậy là chữ xuất hàng chục sẽ là ở hàng đơn vị còn chữ số hàng trăm sẽ ở hàng chục thì kết quả là 12 đến đây thì chúng ta mới chịu ôn tập thôi người ta sẽ mở rộng ra một chút bằng cách nghĩ về vị trí của những con số nhỏ hơn đơn vị mình nghĩ là các bạn có thể đoán được rằng chúng ta sẽ làm việc với số thập phân giờ hãy khởi động nhé Hãy xem thử ta có thể tìm ra 3 phẩy 15 nhân với người là bao nhiêu không ý Em hãy dùng video lại và Xem thử mình có thể tự giải được không nghe cũng tương tự như vậy mọi chữ số sẽ được chuyển sang trái một vị trí dự thi ta có ba ở hàng đơn vị thi công cửa hàng phần 10 ở một cửa hàng phần trăm Ê Bà Năm của hãng phần nghìn bây giờ chúng ta sẽ chuyển chúng sang trái một vị trí 3 sẽ nằm ở hàng chục khi ta chuyển sang trái của vị trí đã có đã có hàng chục cho có 3A em còn sốt không này đã yêu thành phần mười sẽ được dịch qua một vị trí rất hoang sơ ở đây à à anh không nó sẽ nằm ở hàng đơn vị à số Viettel sẽ bắt đầu với phần thập phân cái gì sẽ của hạt phần mười và cả hạt phần trăm đi lập ra ta sẽ biết thêm Hành phần nhìn Ngủ cái này sẽ được qua vị trí bên trái là vị trí thành phần mười và năm ở hàng phường Dịch qua trái một vị trí rất là vào phần trăm giờ tắt Có thể thêm xúc không vào đây nhưng nó không làm thay đổi giá trị của số này nên mình sẽ không biết nó vào vậy ta đã thấy mọi chữ số sẽ được dịch qua vị trí sang trái kết quả là 30,15 Anh ta có ý nghĩa đi theo hướng ngược lại nếu mình lý số 7,5 và chia nó cho 12 cấp phép là nhân số ngày với một phần mười Hãy dùng video lại và xem bạn có thể giải ra được không nhé Mọi chữ số sẽ vượt qua bên phải một vị trí khi sóng sẽ ở hàng đơn vị 7 sẽ hạnh phần 10 năm sẽ đổ hạn phần trăm Hãy cùng biết lại nhé giờ mình có 6 ở hàng đơn vị là sẽ viết dấu chấm thập phân xuống đẩy kiểu 2 phường 10 năm qua hạt phần trăm Vậy là kết quả là 6,7 năm à