If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cách chia số thập phân có nhiều chữ số

Bạn An dùng kiến thức về hàng giá trị của số thập phân, dạng khai triển của một số và các phân số để chia các số thập phân.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video trước thì mình đã nghĩ về việc chia những số mà các số là số thập phân hoặc là thương của chúng là số thập phân bây giờ thì mình sẽ tiếp tục và mình sẽ làm những ví dụ liên quan hơn Bây giờ thì mình muốn biết là 500 chia cho 200 là bao nhiêu a 500 500 chia cho 2 tầng mái dừng video lại và thử tính coi các bạn có tiền gọi điện đáng hay không một cách mà để thực hiện điều này là mình chỉ cần viết nó lại dưới dạng phân số và coi bạn có thể rút gọn phân số đó theo một cách đơn giản để thể hiện ở dưới dạng thập phân hay không Ví dụ cái này sẽ bằng với đây sẽ bằng với là 500 a 500/200 ạ Và bây giờ thì mình có thể rút gọn nó mình có thể thấy là cái này bằng với năm X100 ở trên 2.100 Ừ như vậy rất là thuận tiện bởi vì mình có thể thấy là mình có 100 ở tử và 100 ở mẫu 100 triệu 100 thì là một nơi mình có thể là làm như vậy Cái này sẽ bằng với năm để lạnh năm là một nửa của 55 chia hai nhưng cho mục 100/100 ở đây sẽ lại nhiều hơn 100 trang 100 à mà nó sẽ bằng với sẽ bậm với 1 có một cách khác để nghĩ về nó là bạn có thể chia thật tử cho 100 và bạn sẽ có 5 và bạn chỉ cần phải chia mẫu cho cùng một số thì mình sẽ không thay đổi giá trị của phân số này nếu bạn chia mẫu cho 100 thì bạn sẽ được hay vậy thì dù bạn có nghĩ như thế nào thì cái này cũng có thể được rút gọn thành 5 phần 2 nhưng mình chưa Xong để chỉ là 500 chia cho 200 là vậy thôi Nhưng mà mình có thể biểu diễn nó dưới dạng thấp phân 20 đầu tiên mình có thể viết lại 5 phần 2 dạng hỗn số hỗn số biểu thị ở đây Năm Soạn hay sẽ bằng với bây giờ mà suy nghĩ là hay nhưng mấy thì bằng 55 chia 2 thì sẽ bằng hai và bạn còn lại một phần 2 vậy nên cái này sẽ là hai và một phần 2a Ừ vậy thì làm sao mà mình biểu diễn được cái này dưới dạng thập phân đây mình có thể thấy là 1/2 thì cũng bằng 5 phần 10 Vậy thì cái này sẽ bằng năm bằng 2 và 5 phần 10 Ê bà Đương nhiên là mình có thể biết nó là 2,5 hoặc là hay và 5/10 về 500 chia cho 200 là 2,5 ạ Bây giờ mình sẽ làm một ví dụ khác giờ thì mình cần tính là a 0,63 a chia cho 0 phẩy bây giờ mình sẽ chia cho 0,07 cô bé rừng video lại và thử tính có bạn có tính được không ạ Bây giờ có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này một cách là mình nghĩ về cả hai cái này dưới dạng phần trăm ví dụ là cái này sẽ là 63 phần trăm còn phần này thì là 7 phần trăm Vì vậy nếu mà bạn có 63 cái gì đó và miễn chia nó cho 7 phần trăm thì bạn sẽ được gì đây ở lớp mà bạn lấy 7 phần trăm Ê mày lấy 7 phần trăm mà nhân cho chín thì bạn sẽ được 63 phần trăm vì vậy nên 63 cái gì đó chia cho 7 của cùng một thứ đó thì sẽ bằng chính Vậy thì cái này sẽ bận chính khi về Mỹ lần chính là 63 vệ 7 phần trăm x9 sẽ là 63 phần trăm Á và một cách khác để nghĩ về vấn đề này là bạn có thể biểu diễn Chúng dưới dạng phân số có tử thì bạn có 0,63 vợ mẫu thì bạn có 0,07 ạ Và nếu mà dấu phẩy là cho bạn khó chịu thì bạn có thể nhưng cả tử số và mẫu số cho cùng một giá trị để bỏ đi dấu phẩy vậy thì mình sẽ nhưng tớ cho 100 và mẫu cũng sẽ nhân cho 100 có điều này chứ không thay đổi giá trị của phép tính bởi vì nhân cho 100 Phần 100 cũng bằng với việc nhân một Vậy thì cái này sẽ là 63 phần trăm nhân cho 100 mình sẽ dịch chuyển rốt dấu phẩy vào bên phải 2 vị trí và cái này sẽ bằng là 63 chia cho 7 phần trăm X100 một lần nữa là mình sẽ lại dịch dấu phẩy qua bên phải 2 vị trí bạn để sẽ là 7 vì vậy là 63/7 thì một lần nữa là bằng 93