If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân số bằng nhau với hình minh hoạ (mẫu số là 10 và 100)

Vấn đề

Tìm a.
start fraction, 20, divided by, 100, end fraction, equals, start fraction, a, divided by, 10, end fraction
a, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Two squares, one square divided into ten equal-sized columns made up of ten equal-sized squares. All of the squares in the left two columns are shaded green. A second square divided into ten equal-sized columns. An equal sign separates the two squares.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?