If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Vấn đề

Bảng sau cho biết số côn trùng theo từng loài mà Bình nhìn thấy trong buổi dã ngoại.
Côn trùngSố lượng
Ruồi8
Kiến22
Ong4
Bọ rùa6
Câu nào đúng với thông tin trong bảng?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?