If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh các tỉ lệ

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Ba người thợ lặn kiểm tra số lượng hộp kho báu mà họ tìm được trong năm nay.
Thợ lặnSố lần lặnSố hộp kho báu tìm được
Thứ nhất1133
Thứ hai1881
Thứ ba26104
Hỏi người thợ lặn nào tìm được nhiều hộp kho báu nhất trong mỗi lần lặn?
Chọn 1 đáp án: