If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về tỉ lệ đơn vị

Ôn tập lại những kiến thức cơ bản về tỉ lệ đơn vị và thử giải một số bài luyện tập.

Tỉ lệ là gì?

Tỉ lệ là tỉ số để so sánh giữa hai đại lượng của các đơn vị đo lường khác nhau.
Ví dụ về tỉ lệ:
Một máy bay bay được 765 km trong 3 giờ.

Tỉ lệ đơn vị

Tỉ lệ đơn vị của hai đại lượng trong một tỉ số là số đơn vị của đại lượng thứ nhất với mỗi start color #e07d10, 1, end color #e07d10 đơn vị của đại lượng thứ hai.
Ví dụ về tỉ lệ đơn vị:
60 phút trong start color #e07d10, 1, end color #e07d10 giờ.
Bạn Hân gõ được 42 từ trong start color #e07d10, 1, end color #e07d10 phút.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về tỉ lệ? Hãy xem video này.

Tính tỉ lệ đơn vị

Để tính tỉ lệ đơn vị, ta lập tỉ số và chia đại lượng thứ nhất cho đại lượng thứ hai.
Ví dụ:
Một máy bay bay được 765 km trong 3 giờ.
765, colon, 3, equals, 255
Một máy bay bay với tốc độ 255 km trong một giờ. Ta cũng có thể viết tỉ lệ đơn vị này dưới dạng 255, start text, space, k, m, end text, colon, start color #e07d10, 1, end color #e07d10, start text, space, g, i, ờ, end text.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tính tỉ lệ đơn vị? Hãy xem video này.

Áp dụng tỉ lệ đơn vị vào các bài toán

Ta có ví dụ sau.
Bạn Minh có thể nướng start color #11accd, 42, end color #11accd chiếc bánh trong start color #f9685d, 7, end color #f9685d ngày.
Hỏi bạn Minh có thể nướng bao nhiêu chiếc bánh trong start color #7854ab, 5, end color #7854ab ngày?
Đầu tiên, ta tính tỉ lệ đơn vị.
Bạn Minh nướng bánh với tỉ lệ đơn vị là 6 chiếc bánh trong mỗi 1 ngày.
Bây giờ, chúng ta sẽ dùng tỉ lệ đơn vị để tính số chiếc bánh bạn Minh nướng được trong start color #7854ab, 5, end color #7854ab ngày.
Vậy trong start color #7854ab, 5, end color #7854ab ngày, bạn Minh có thể nướng được start color #1fab54, 30, end color #1fab54 chiếc bánh.

Luyện tập

Bài 1
  • Current
Bạn Phong có thể thay dầu cho những chiếc xe máy 91 lần trong 7 ngày.
Hỏi bạn Phong có thể thay dầu cho những chiếc xe máy bao nhiêu lần trong 11 ngày?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
lần

Bạn muốn làm thêm những bài tập như thế này? Hãy làm bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.