If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Minh họa các phân số bằng nhau

Sử dụng hình vẽ để biểu diễn các phân số bằng nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em hãy thử nghĩ xem phần tô màu hồng chỉ bao nhiêu ô của bạn lớn này thì đầu tiên chúng mình cũng biết xem trong cái bảng lớn này chúng mình có bao nhiêu ôm nhỏ bằng nhau thì đến nhé một hai ba bốn năm tháng và 1 2 3 phút Vậy chúng ta không phải là mô rồi đấy chúng mình có thể đến từ ngô 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 vậy bạn này được chia làm 15 phần bằng nhau khi gà bán lỗ trong bảng này được tô bằng màu hồng chúng mình cũng đến nhé vì có 123456 Vậy là có 6 trong số 15 phần được tô bằng màu hồng Nhưng mình muốn rút gọn phân số thành đi mình có cảm giác là có một phân số có giá trị tương đương 615 và để biết được số đó để mình với lại các cô này một tí mình vẫn tô màu 6 trong số cả ôn này nhưng mình sẽ tô chúng giao hàng nhanh số điểm 6 chế của người không phát ra đấy và để mình tập trung tô các ô này nhanh nhất có thể nhé em lấy hoạt hình đầu tiên Cho hình chữ nhật đầu tiên sẽ tu để màu hồng kín vào chữ nhật này Ừ đúng rồi hồ thứ hai à à ô ô thứ Ba đến một nửa rồi Ê hồi tước đi bộ thứ năm A và cuối cùng là ô thứ sáu vì vậy là sáu chứng nhận đã được tôm vậy cả ôm mình vừa tổ đây là 6 thông số 15 ôm của mặt lớn u600 số 15 khu đây vẫn là 6:15 nó tương đương với phân số ở trên đấy Đừng làm thế nào để mình có thể giúp võ thuật số này thì các bạn nhìn số này các bạn sẽ thấy là cả 6 và mày lắm điều chế cho ba kết quả báo là số lớn nhất mà 15 là 6 thùng chết vậy thì gì sẽ xảy ra nếu mình chia cả tử số và mẫu số của số này cho ba nếu chúng mình làm vậy đối với các tử và mẫu chúng mình sẽ không làm thay đổi giá trị của phân số Vậy thì hãy chia tử số cho 3 và mẫu số cho ba vì vậy chúng mình từ gì chúng mình sẽ được phân số 2 phần 5 Ừ vậy thì làm thế nào mà xuất số này có thể biểu diễn được số ô tô màu hồng so với toàn bộ số ô trong bảng này anh ở đây chúng mình đã giảm chỗ được tô màu hồng bằng cách lấy 6 chia cho 3 và bằng hai vậy cũng giống như các bạn nói này hay nhỏ mỗi bao ở đây với nhau đi D3 ở trên đấy thành một phần vậy một phần trên đây thứ ba úp ạ sau đó a3u dưới đây lại trở thành một phần khác Vì vậy các bạn đã có hai phần mỗi phần của ba úp Em hãy để tôi cho chúng này không một chút vì vậy là các bạn có hai tấn Nếu các bạn dù cậu lại thì chúng chúng sẽ như thế này hãy để ý rằng hai phần này vẫn đau không đủ 6 ô nhỏ mà các bạn có lúc đâu và dậy thì tổng số phần các bạn có sẵn cái bảng này là bao nhiêu thì các bạn sẽ quận 5 phần để mình chỉ cho bởi vì mỗi phần thì bao gồm 3 úp đấy và một phần khác bao gồm 3 úp vào đây là một phần nữa anh ở đây là phần cuối cùng anh chỉ xem các bạn có đủ số ô nhưng ở cái bảng bán đâu và các bạn đang có 2 trong 5 tấn anh hai trăm năm phần Vậy thì khác rồi lắm mà 6/15 là hai con số tương đương với nhau vậy Nếu các bạn muốn có một phân số nhỏ nhất biểu diễn được bạc này thì đó là 2/5