If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm phân số bằng nhau

Giới thiệu về phân số bằng nhau với ví dụ về bánh. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có một chiếc bánh rất ngon và đẹp mắt và sử chúng ta chưa đối trước bánh này ra thành hai phần bằng nhau và ăn mất một miếng em giả sử Chúng Mình Chia Đôi chiếc bánh này ra thành hai phần bằng nhau và ăn mất một miếng như vậy chúng mình đã ăn mất mấy phần của chiếc bánh này hàng nói cách khác phân số nào đã biểu diễn cho phần bánh và mình đã ăn chúng ta cũng nhìn thấy chiếc bánh này được chia cho tháng 2 phần bằng nhau và chúng mình ăn một trong hai phần đó như vậy chúng mình đã ăn 1/2 chiếc bánh tiếp đến chúng ta lại có một chiếc bánh giống y hệt như thế và thay thì chia nó ra làm đôi như thế này là này chúng ta sẽ chia nó ra thành 4 phần bằng nhau nhé chúng ta sẽ chia nó ra thành 4 phần bằng nhau nhưng chúng mình vẫn muốn ăn một lượng bánh tương tự như khi chúng ta chia nó ra làm đôi như vậy chúng mình phải làm như thế nào nhỉ ở lại đây các em nên tạm dừng video lại và thủ tục nghĩ xem nhất ạ Bây giờ chúng ta cũng làm nào chúng mình sẽ hai miếng này nhé khi chúng ta sẽ ăn một miếng vá hay miếng tức là chúng mình đã ăn hay trên tổng số 4 phần bánh hay nói cách khác là chúng mình đã ăn 2/4 chiếc bánh khi chúng ta đã ăn 2/4 chất bánh và chúng mình có thể thấy là mặc dù ở đây chúng ta hai phần tư chất bánh hay gì là 1/2 chất bánh như bên này thì lượng bánh chúng mình ăn vào vẫn giữ nguyên khi chúng mình ghép 2 phần bánh mì vào với nhau chúng ta sẽ được một phần bánh hoàn chỉnh như bên này từ đó ta có thể thấy rằng dù hai phân số 1/2 và 2/4 được chất khác nhau thì thực chất cả hai đang Biểu diễn một giá trị giống nhau Tất cả ăn 1/2 chất bánh cũng không khác gì ăn hai phần tư chất bánh cả như vậy hai phân số 1/2 và 2/4 được coi là bằng nhau nhé Bây giờ chúng mình sẽ làm tiếp ví dụ thứ Ba ở ví dụ thứ ba này chúng mình cũng có một chiếc bánh như thế và Lần này thì chia nó làm hai hoặc làm bốn chúng ta sẽ chia nó thành 8 miếng Tuy nhiên chúng mình vẫn muốn ăn một đậu bánh tương tự như Chiếc bánh thứ nhất vật chất bánh thứ hai Ừ như vậy chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ chúng mình sẽ ăn tất cả phần này nhé anh như vậy trong 8 miếng bánh chúng ta có sẵn ở đây thì chúng mình đã ăn một hai ba bốn bốn phần bánh Ừ như vậy chúng mình đã ăn 4 trong tổng số 8 miếng bánh hay nói cách khác Chúng mình Các ăn 4/8 chất bánh và chúng mình nghỉ nhé lượng bánh Chúng ta ăn ở đây cũng không thay đổi gì so với lượng bánh và nó hai chiếc bánh trước vì vậy chúng ta nhận định dáng 1/2 bằng với 2/4 và bằng với 4/8 ở đầy chắc hẳn vài bạn đã nhìn ra một quy tắc đó chính là Ban đầu chúng mình cắt chất đánh nhầm đôi rồi cắt làm tư và cuối cùng đó cắt làm 8 tức là mỗi lần cắt Chúng ta đã cắt chiếc bánh ra sao cho số phận bánh được cắt ra nhiều gấp đôi lần cắt trước ở đây K có 8 miếng bánh gấp đôi bố lên bánh mua miếng bánh lại gấp đôi hai nên bánh như vậy bởi với chúng ta đôi xuống miếng bánh nên khi ăn chúng mình cũng phải ăn gấp đôi dùng miếng bánh Nếu muốn giữ cho lượng bánh mình ăn giáo không thay đổi các em nghỉ ở đây mẫu số của chúng mình ở tiệm bánh và chúng ta có phần tử số của chúng ta là số mình bánh và chúng ta đã ăn vì mẫu số của chúng ta ở đây gấp đôi đi tìm mẫu số của chúng ta ở đây gấp đôi liên hợp tử hay là số miếng bánh chúng mình đã ăn cũng phải gấp đôi theo nhé A và khi chúng ta nhân trật tự và mẫu và khi chúng ta nhân vật tự và mẫu với cùng một số thì kết quả mà chúng ta nhận được vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu ở đây giả sử cá nhân Các tử và mẫu của phân số 2/4 với hai và được 4/8 thì giá trị của 4/8 vẫn Bằng 2/4 và vẫn bằng với 1/2 giả sử chúng mình ăn tiếp 8,16 chất bánh hay 16/32 chiếc bánh thì lượng bánh và chúng mình ăn vẫn không thể thay đổi ý