If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Quy đồng mẫu số: 1/4 và 5/6

Dùng hình ảnh và phép nhân để tìm mẫu chung của 1/4 và 5/6. 

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

các bạn có hai phân số 1/4 và 5/6 bây giờ bạn muốn viết lại chúng sao cho chúng có cùng mẫu số và tử số là các số Nguyễn những con số nào bạn có thể dùng làm mẫu số nhỉ Đây là phân số của chúng ta một phần tư và 5/6 nhé và chúng ta muốn biết lại những phân số này với mẫu số mới Khi nào Hiện tại chúng ta có 4 và 6 là các mẫu số phải không vậy Liệu chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ xuống với nhà như Nam chẳng hạn và chúng ta nói hãy thay đổi Chúng để được năm là mẫu số không Câu trả lời là không Chúng ta phải tìm một số chia cho cả bún và 621 số mà cả 4 và 6 đều có thể nhận ra được ví dụ về bốn chúng ta hãy thử nhân lên xem nào eg1 được rồi Bốn X1 bằng 4 4 x 12 = 84 X3 thì được 12 và tiếp tục như vậy đó đều là các số trên cho Bún Ê ngáo hãy dừng lại ở đây và Nhìn tên Tại sao chúng ta lại phải tìm cho số chết cho cả 4 và 6 nghỉ tại sao chúng ta không lấy một số bất kỳ mà phải đi tìm số xiết cho cả các mẫu số bây giờ chúng ta cùng với lại từng phân số này nhé chúng ta có thể quan sát một trong hai điều được nhưng hãy cùng quan sát một phần tư nào ở đây chúng ta có hình minh họa phân số 1/4 để thể hiện một phần 4 chúng ta tô một trong bốn phân có kích thước bằng nhau có thể mình muốn thay đổi điều này và nói mình muốn hai mình một mẫu số là hai cơ do đó để có tử số là hai mép thì mình sẽ phải cần chia các phần tư này thành 2 phần bây giờ mình có hai phần được tô màu nhé Vậy mình có thể nói đây là mốt hay trên 12345 phần được không Nó không phải hai phần năm đâu đối với các phần này không bằng nhau vì thế nếu mình chia phần tư này thành 2 phần mình gần chia đôi tất cả các phần tư này giao và cái mình đang làm để làm tăng gấp đôi tổng số phận bây giờ đây là hai phần để là hay và đây cũng là hai nhé bởi vì chúng ta cần những phân bắn nhau mà đến đây là một hai phần trên 1 2 3 4 5 6 7 8 phần bằng nhau vì vậy là 2/8 như bạn thấy đấy Tán chia cho 4 vì chúng đã được nhân lên với hai để chính là cả chúng ta vừa làm khi nãy chúng ta đã nhân mỗi phần lên gấp đôi và chúng ta cũng nhân đôi và tử số nữa vì thế mà phân số cũng tăng gấp đôi nhé Vậy các hình được tô màu tăng gấp đôi khi đó số phần cũng tăng gấp đôi Bây giờ chúng ta cũng cần phải làm điều này chỉ với hai nữa mà chúng ta có thể nhân với bất cứ số nào để có thể chia cho 4 làn viên ví dụ nữa nào Nếu chúng ta lại có máu một phần tư một lần nữa một trong bốn phần và có thể lần này chúng ta muốn chia mỗi phần thành 3 phần bằng nhau lý do đó để có một chữ số mới là ba thì những cái này cần phải bằng nhau đây là tử số ba nhưng chúng ta vẫn chưa có mẫu số phải không à vì các phần chưa bằng nhau mà nên để có các phần bằng nhau chúng ta sẽ cần phải chia mỗi phần tư này thành 3 phân do vậy chúng ta đang tăng gấp ba số phận ạ Bây giờ chúng ta có ba phần tô màu trên tổng số các phân 123456789 10 11 12 chương 12 có một sự thật là mình có thể tìm ra mẫu số mà không cần tính đâu đấy vì mình đã biết ở trên là có ba phần được tô màu rồi nên có nghĩa là chúng ta đã cấp 3 tổng số phần lên thì không do đó chúng ta đã nhân một số với 3 và đồng thời cũng nhân tử số với 3 nữa nào giờ hãy nhìn kỹ vào đây 4 8 12 đều là các số chia cho 42 đây cũng chính là những mẫu số mà chúng ta có thể nhận vậy Số nào mà chúng ta có thể nhân với mẫu số được thì chúng ta cũng có thể nhân với tần số các phần lại một chú ý nghĩa này ở đây ta có các phân số 1/4 2/8 và 3/12 chúng đều đại diện cho cùng một giá trị đấy cho rồi chúng ta có một phần tư hay 2/8 và 3/12 thì tất cả đều bằng nhau tất cả chúng đều biểu thị một số lượng đó chỉ là cách viết khác nhau mà thôi nào hãy quay lại câu hỏi ban đầu của chúng ta vậy những mẫu số nào có thể dùng được cho Tân 4 phần 6 chúng ta đã biết là cần phải dùng số chết cho cả 4 và 6 rồi nên hãy nhìn và các tổ chết cho bố ở đây với bốn chúng ta đã sẽ qua một số trường hợp rồi số đầu tiên trước cho bốn là 4.000 hộ bằng 4 42 là 84 X2 = 8 thì chúng ta có thể chia các phần tư thành một nửa và có được 8 phân hoặc chúng ta có thể nói 3 ngân 4 = 12 khi đó chúng ta hãy chia lại các phần mỗi phần tư thành 3 phần bằng nhau Em hãy chúng ta có thể làm 4 nhân 4 bằng 16 4 x 5 = 24 x 6 = 24 phải tiếp tục như vậy nhé lý do mình dừng ở 24 là vì mình đã quan sát các đáp án và số lớn nhất có thể ở đây là 24 do đó mình không phải biết số lớn hơn nữa có rất nhiều rất nhiều con số chia cho 4 nhưng chúng ta không cần phải liệt kê hết đâu nhé bởi ví sổ lớn nhất mà chúng ta thể Tết đến là 24 rồi hãy làm tương tự với phần 6 nhé chúng ta để phần 6 lại đã phóng Nhân 1 = 6 và giữ 6 phần 2 có thể gấp đôi phần 6 tổng nhân 2 = 12 để chúng ta nhân đôi các phần chúng ta sẽ có 12 phần 2 có thể nói là xỏ nhân 3 bằng 18 2 sóng nhân bốn chúng ta có thể chia mỗi phần 6 thành 4 phần và chúng ta sẽ có 6 nhất 4 = 24 2/24 ở lại một lần nữa mình dừng lại là 24 bởi vì nữa là số lớn nhất mà chúng ta cần xét nào hãy nhìn xuống cái đáp án lựa chọn số nào có thể dùng cho mẫu số đây chúng ta dùng 8 được không Hãy nhìn ra đáp án này 8 là một số chia cho 4 thì chắc chắn chúng ta chỉ được phần 4 thành phần 8 nhưng 8 lại không phải số chia cho 6 nên chúng ta không thể chia các phần 6 thành phần 8 được Vì vậy 80 thể là bộ số chung cho hai phân số trên vì thế còn 12 thì sao 12 chia cho 4 đúng Ừ được rồi 12 cũng chết cho Sáu nữa hay nói cách khác Chúng ta có thể chia phần 6 thành 2 phần bằng nhau để có các phần 12 nên 12 được nhé 12 có thể là Mẫu số chung một Mẫu số chung cho phần 4 và phần 6 năm 18 18 ở đây dành cho phần cháu đấy chúng ta có thể chia phần 6 thành phần 18 vì 18 chia cho 6 nhưng nó lại không chia cho 4 cho nên chúng ta không thể chọn 18:18 có phải là Mẫu số chung là 24 Bạn hãy nhớ nói là số cuối cùng dưới nhé Nhìn ở trên thì ta thấy nó đếu chia cho cả 4 và 6 phải không phải 24 có thể là Mẫu số chung cho phần 4 và phần 6 như vậy chúng ta có thể dùng 12 hoặc 24 là hộ số chung vào đây và cũng có rất nhiều số chúng ta có thể dùng là một số chung nữa đấy nhưng từ những lựa chọn này từ 12 hay 24 là Mẫu số chung cho phân bố nó tuần sau nhé thêm một chú này nhiều khi người ta thích dùng số nhỏ Những Mẫu số chung nhỏ nhất ở trong trường hợp này là 12 nó có vẻ có ít hơn thì sẽ dàng hơn khi tính toán với số nhỏ nhưng bạn không hoàn toàn để dùng số nhỏ nhất bạn có thể dùng phần 12 hoặc phần 24 hay là nhiều sự lựa chọn khác Nhưng mình phải nhắc lại phần 12 có lẽ là đơn giản nhất tôi bởi vì thông thường sẽ dễ hơn thì làm việc với số nhỏ đúng không Nhưng đối với câu hỏi này Mẫu số chung chúng ta có thể dùng thì nghĩ a cho phần 4 pháp phần 6 là 12,24 ý