If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:26

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 5/6 x 2/3 giờ chúng ta sẽ tìm kết quả của chúng và rút gọn chúng ta sẽ nhân 5 phần 6 với 2/3 trước ở đây chúng ta sẽ lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số với tử số chúng ta có 5 X2 và mẫu số có 6 x35 X2 = 16 x 3 = 18 vì vậy chúng ta có kết quả là 10/18 nhìn vào phân số này chúng ta thấy cả tử số và mẫu số đều chia hết cho 2 Vì vậy để rút gọn kết quả chúng ta sẽ chia cả từ số và mẫu số cho 20 chia cho 2 và 18/210 chia cho 2 là năm 18 chia cho 2 là chín Vì vậy chúng ta đã có kết quả là 5/9 ngoài ra chúng ta có thể rút gọn một cách sớm hơn chúng ta sẽ có thể làm điều đó ở đây nhà mình có hai ở tử số và mẫu số mình có số 6 cả 2 và 6 đều chia hết trong số 2 Vì vậy mình sẽ chia tử số cho hai vậy Cái này sẽ trở thành một với mẫu số mình cũng sẽ chia cho 2 và cái này trở thành 3 sau đó mình có 5 X1 là năm và 3 x3 là chín vì vậy chúng ta cũng có kết quả là 5/9 ngoài ra chúng ta cũng còn một cách nữa chúng ta có thể rút gọn ngay ở đây chúng ta cũng sẽ chia tử số cho hay vì vậy Ở đây sẽ trở thành một và cuối cùng ở mẫu số chúng ta sẽ lấy 6 chia cho 2 trở thành số 3 mình sẽ có 5 X1 = 5 và 3 x 3 = 9 Vì vậy Kết quả cũng là 5/9