If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân hai phân số: 5/6 x 2/3

Làm cách nào để nhân phân số?

Bước đầu tiên khi nhân phân số là nhân hai tử. Bước tiếp theo là nhân hai mẫu. Cuối cùng, rút gọn phân số mới. Phân số cũng có thể được rút gọn trước khi nhân bằng cách phân tích các thừa số chung ở mẫu và tử. Rút gọn phân số trước khi nhân sẽ giúp tránh khó khăn khi kết quả là số lớn.

.
Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 5/6 x 2/3 giờ chúng ta sẽ tìm kết quả của chúng và rút gọn chúng ta sẽ nhân 5 phần 6 với 2/3 trước ở đây chúng ta sẽ lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số với tử số chúng ta có 5 X2 và mẫu số có 6 x35 X2 = 16 x 3 = 18 vì vậy chúng ta có kết quả là 10/18 nhìn vào phân số này chúng ta thấy cả tử số và mẫu số đều chia hết cho 2 Vì vậy để rút gọn kết quả chúng ta sẽ chia cả từ số và mẫu số cho 20 chia cho 2 và 18/210 chia cho 2 là năm 18 chia cho 2 là chín Vì vậy chúng ta đã có kết quả là 5/9 ngoài ra chúng ta có thể rút gọn một cách sớm hơn chúng ta sẽ có thể làm điều đó ở đây nhà mình có hai ở tử số và mẫu số mình có số 6 cả 2 và 6 đều chia hết trong số 2 Vì vậy mình sẽ chia tử số cho hai vậy Cái này sẽ trở thành một với mẫu số mình cũng sẽ chia cho 2 và cái này trở thành 3 sau đó mình có 5 X1 là năm và 3 x3 là chín vì vậy chúng ta cũng có kết quả là 5/9 ngoài ra chúng ta cũng còn một cách nữa chúng ta có thể rút gọn ngay ở đây chúng ta cũng sẽ chia tử số cho hay vì vậy Ở đây sẽ trở thành một và cuối cùng ở mẫu số chúng ta sẽ lấy 6 chia cho 2 trở thành số 3 mình sẽ có 5 X1 = 5 và 3 x 3 = 9 Vì vậy Kết quả cũng là 5/9