If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu cách nhân hai phân số

Cùng xem giới thiệu cách nhân hai phân số.  Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em hãy suy nghĩ xem ý nghĩa khi ta nhân 2/3 hãy 2/3 và 4/5 là gì nhé Anh ở video trước thì chúng ta đã thấy cách thực hiện phép tính này ở tử số ta chỉ cần nhân các tử số lại với nhau vậy nó sẽ là hai X4 ạ và ở mẫu số ta chỉ cần nhân các mẫu số với nhau phải nó sẽ là ba X5 thì kết quả sẽ là ở tử số sẽ là bằng 8 và ở mẫu số sẽ là bằng 15 ta có thể làm mày này rất đơn giản 8 = 15 không thể cậu ước chung nào cả ngoài một bạn nên là cái quả cuối cùng sẽ là bằng 8/15 mà thôi nhưng cách này đã có thật sự có ý nghĩa như thế nào nhỉ để suy nghĩ về điều đó ta sẽ có 2 cách để thực hiện nó chúng ta sẽ cùng nhau vẽ 2/3 ra nhé mình sẽ vẽ nó tương đối lớn và mình sẽ rẽ 2/3 mình lấy 4/5 của nó nhưng sẽ vẽ hai phần ba lớn hơn một chút anh như thế này cho các bạn nhìn rõ hơn ở đây sẽ là 1/3 đây là 2/3 mình sẽ cố gắng sẽ làm sao để cho cái này bằng nhau hơn hay ít nhất là gần bằng nhau hơn một chút ừ ừ anh ở đây mình đã vẽ các phần 3 2/3 là thể hiện hai trong số chúng nó thể hiện hai trong số chúng một cách khác để suy nghĩ về 2/3 X 4/5 mà lấy 4/5 của 2/3 giờ làm sao ta có thể chia 2/3 này thành các phần năm nhỉ nhỉ Ừ nếu như ta chỉ chia mỗi phần này thành năm thì sao Hãy cùng nhau thực hiện nhé vì 1234 1234 À mà cái này thì nếu mà thích thì các bạn có thể chi tiết như vậy là mình đã có thể chia đây thành các năm phần rồi mình có bao nhiêu phần trăm ở đây nhỉ Mình có tất cả là 123456789 10 các bạn Cẩn thận nhé Đừng nhầm đây không phải là phần 5 đâu đây thực sự là phần 15 Bởi vì toàn bộ tứ này rồi Đây là có 15 phần với thực ra chúng ta có bao nhiêu phần 15 ở đây nhậu Nếu như các bạn đã thấy thì nếu mà đếm ra thì là mình có 15 phần nhưng mà nó ở đâu xa a ta có 3 và 1/3 sau đó ta thấy từng phần trong số phần 3 đó và ta chia chúng thành phần năm sau đó ta có 5 cấp nhiều lần 3 nhân 5 là bằng 15 nhưng bây giờ tao muốn 4/5 ở ngay đây đây là 10/15 chú ý rằng nó tương tự như 2/3 nếu chúng ta muốn lấy 4/5 vậy ta có bao nhiêu phần 15 ở đây nếu các bạn có mười phần thì lấy 8 phần trăm số 10 ở đây mình đang tô 8 phần chúng ta đã lấy 8 trong số 15 vì vậy Đây là 8/15 bạn có thể nghĩ ngược lại bạn có thể bắt đầu với phần năm để mình vẽ theo cách này do mình sẽ một ô trống ở đây là một ô trống bình chia nó thành 5 phần bằng nhau cho mình cái cố gắng vẽ thành 5 phần bằng nhau nhất có thể thì các bạn đến thử xem Đấy mình đã vẽ đủ 5 ô rồi 4/5 thì chúng mình sẽ lấy bốn phần trong số 5 phần mình sẽ tô bốn Ô bây giờ mình muốn lấy hai phần ba trong số chúng Làm thế nào để thực hiện điều đó nhỉ chúng ta sẽ chia thành 3 phần trong các ô ạ Bây giờ chúng ta có phần 15 một lần nữa thì các bạn có thể tạm dừng video và đếm trên đã đủ 15 phần chưa Nhưng mà mình chắc chắn là mình đã vẽ đủ 15 phần rồi về chúng ta cần lấy 2/3 của phần màu vàng này không lấy 2/3 của toàn bộ phận này chúng ta có hai phần ba trong số bốn phần năm Vậy chúng ta có bao nhiêu phần 15 ở đây khi chúng ta có 12 phần các bạn ạ Vậy nếu muốn lấy 2/3 bạn phải lấy 8 phần trong đó chúng ta sẽ cùng nhau đến nhé em lấy mình đang tô đó thì mình đang tôi tất cả là 8 phần Vậy thì đây chính là 8/15 các bạn ạ với 2 cách nêu trên thì dù sử dụng cách nào thì các bạn cũng có thể nhận được cùng một kết quả một cách bạn nghĩ là lấy 4/5 của 2/3 cách khác thì bạn phải nghĩ là lấy 2/3 của 4 phần 5