If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính diện tích với các cạnh là phân số (phần 2)

Tính diện tích của hình chữ nhật với các cạnh có độ dài là phân số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Chúng ta có một hình vuông ở đây là giả sử chiều dài của nó là 1m chiều dài của nó ở ngay đây Đây là một mét Người ta sử chiều rộng của nó cũng là một mét sau đó là kích thước của hình vuông này chứ không phải là của phần được tô đậm về đây cũng là một mét diện tích của cả hình vuông này sẽ bằng bao nhiêu không phải là phần tô đậm mà là cả hình này cơ với tổng diện tích tổng diện tích của hình vuông này sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng vậy là 1m nhân với một m11 dĩ nhiên sẽ bằng và mét mét vuông Hãy làm bạn có thể nó cách nào cũng được ra chúng ta đã xong với hình vuông này rồi bây giờ ta hãy tập trung với phần Tôi đang ở đây nhé Hãy nghĩ xem nó bằng bao nhiêu nhé Vậy phần tô đậm này diện tích của phần tô đậm này sẽ bằng bao nhiêu bạn hãy dừng video lại và sự tính xem nhé ạ có một điều bạn có thể đang nghĩ đến đó là diện tích của cả hình vuông này đã được chia thành những hình chữ nhật bằng nhau vậy một cách để giải bài toán này ta tính diện tích của mỗi hình chữ nhật này ví dụ như diện tích của hình chữ nhật ở ngay đấy Cái bằng bao nhiêu nào và để làm được như vậy ta hãy đếm xem nó chiếm mấy phần trong toàn bộ hình vuông ép về chưa phép ta hãy đếm xem có bao nhiêu hình chữ nhật đây vua này đã được chia thành ta có thể đến váy xem nào đã có bốn năm sáu bảy tám chín mười cột và mỗi cột có 1 2 3 4 5 6 7 Hay vậy ta có 10 cột với 7 hàng hay là ta có 70 hình chữ nhật toàn bộ hình này được chia thành bảy mươi phần bằng nhau ta đang thấy là những hình chữ nhật ở đây hình ở ngay đây là 1/70 của toàn bộ hình ảnh vì vậy nó sẽ là một phần 70 mét vuông và đó là một trong những hình này nó chỉ là một trong những hình chữ nhật này thôi từ tính diện tích của hình chữ nhật ta sẽ đếm xem có bao nhiêu hình chữ nhật ở đây sẽ có 123456789 cùng với 123 vệ đây có 27 hình chữ nhật 27 hình chữ nhật được tô đậm về diện tích của phần tử động sẽ bằng đã có 27 hình chữ nhật vào mỗi hình để có diện tích là 1/70 vậy kết quả sẽ là bao nhiêu nào ta được diện tích của phần tô đậm sẽ bằng 27/70 27x 1/70 sẽ bằng 27/73 anh 27/70 mét vuông người ta đã Xong rồi điều mình muốn nhấn mạnh đó là có nhiều cách để ta có thể giải bài toán này một cách để giải bài toán này đó là ca sĩ Tìm các kích thước của phần tố động của đây ví dụ như chiều rộng của phần tô đậm này chiều rộng tuần tôi dạo này sẽ là bao nhiêu chị chiều rộng ở đây thôi Bạn nên dùng video lại và thử tự suy nghĩ nhé Nó sẽ một phân số Đấy được rồi người ta đi theo trường kỳ ta đã chia một mét Này ra rồi Các bạn chia nó thành một để mình làm nó khác đi một chút nhé tôi là chia đó thành 123467 hàng bằng nhau các mình vẽ chồng hơi lộn xộn một chút thật ra Hãy để mà hà nội thất cho có một ở đây sáu bảy hàm bằng nhau mà ta đã chia ra từ một mét chiều rộng phân từ Dạo này bao gồm 3 hàng vậy chiều rộng sẽ là 3/7 của Tổng cho ta đã biết tổng là một mét cây non sẽ là 3 phần 7 của 1m tương tự như vậy chiều dài sẽ bằng bao nhiêu ta có thể thấy một nét này đã được chia thành 10 phần bằng nhau đây là 123456789 10 phần bằng nhau Today đến đây sẽ là một phần mười khoảng cách giữa đây là 1/10 để mình dùng một màu khác nhé về khoảng cách từ đây là 1/10 fanta có bao nhiêu phần 1/10 để biểu diễn chiều dài của phần tự động này à Em hãy xem nào chả có 123456789 với chiều dài và 9/12 nó là 9/10 của một mép bây giờ để tìm diện tích ta có thể nhận chiều rộng với chiều dài hay chiều dài với chiều rộng vẽ mình sẽ viết lại cái này gậy diện tích của phần tô đậm này ta có thể nói chiều rộng là 3 phần 7 của một mét tức là 3/7 m mai sau đó toàn nhân với chiều dài tức là 9/10 của 1m về đáp án ở đấy sẽ bằng bao nhiêu cái này sẽ tăng mấy tiền mét sẽ là mét vuông chính là đơn vị mà tớ đang muốn cho tôi sẽ nhân tử số với nhau sau đó nhận mẫu số với nhau D3 x 9 = 27 và 7x = 72 hình như kết quả của tao hồi nãy 27/70 mét vuông về để mình viết lại cho rõ hơn nhé đây sẽ là 27/70 Bà có biết tại sao Kết quả giống nhau Chúng ta có giải như thế nào đi nữa không lưu ý nhé bao bởi chí là tử số và cũng chính là số hàng và số cột của những hình chữ nhật này và sau đó thật có 7 và 10 để tìm xem ta có bao nhiêu hình chữ nhật tổng cá vậy Cái này cho ta biết 3 nhân 9 là số hình chữ nhật của phần tô đậm và số đó 7 X10 cho toàn bộ của hình này mỗi hình chữ nhật đã tạo nên cho cơ bản người ta đã làm ở chỗ này bao nhiêu sẽ ra kết quả chính xác minh chỉ muốn bạn nghĩ xem Tại sao lại như vậy thôi à