Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép chia phân số: 3/5 : 1/2

Việc chia hai phân số giống như nhân phân số thứ nhất với nghịch đảo của phân số thứ hai. Bước đầu trong việc chia phân số là tìm nghịch đảo (đảo ngược tử và mẫu) của phân số thứ hai. Tiếp theo, nhân hai tử. Sau đó, nhân hai mẫu. Cuối cùng, rút gọn phân số nếu cần thiết. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video